Jakub Wołkowicz
Członek Komitetu Arbitrażowego

Rok urodzenia

1986

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat/MCIArb

Wykształcenie

 • Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim (ukończone w 2010 roku)

Przebieg kariery zawodowej

 • 05.2011 – obecnie, White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna, Warszawa. Dział Rozwiązywania Sporów, Adwokat/Associate;
 • 04.2014 – 12.2014, White & Case LLP, Paryż. Dział Rozwiązywania Sporów, Associate;
 • 10.2010 – 03.2011, Butzel Long PC, Detroit, USA. Dział Korporacyjny, Prawnik zagraniczny;
 • 02.2010 – 08.2010, CMS Cameron McKenna, Warszawa. Dział Rozwiązywania Sporów, Młodszy prawnik (początkowo stażysta).

Doświadczenie arbitrażowe

 • Występuję jako pełnomocnik w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w sprawach gospodarczych, w tym w szczególności w sporach z zakresu sektora budowlanego i projektów infrastrukturalnych. Reprezentuję również klientów w postępowaniach dotyczących wykonania lub uchylenia wyroków sądów arbitrażowych w Polsce.
 • Reprezentowanie bułgarskiej spółki państwowej w sporze ze spółką rosyjską, dotyczącym budowy elektrowni jądrowej (ICC; wartość roszczeń: ponad 1 miliard EUR) http://globalarbitrationreview.com/article/1078538/bulgaria-pays-russia-to-end-nuclear-dispute;
 • Reprezentowanie polsko-hiszpańskiego konsorcjum spółek budowlanych w sporze z inwestorem, dotyczącym realizacji projektu z sektora górniczego (SA KIG; wartość roszczeń: ponad 15 milionów PLN);
 • Reprezentowanie polskiego inwestora w sporze z generalnym wykonawcą robót budowlanych w dwóch równoległych postępowaniach arbitrażowych (SA KIG; wartość roszczeń: ok. 15 milionów PLN);
 • Reprezentowanie polskiej spółki miejskiej w sporze z międzynarodowym wykonawcą, dotyczącym inwestycji z zakresu transportu miejskiego (ICC; wartość roszczeń: ponad 1,5 miliona EUR);
 • Reprezentowanie wykonawcy robot budowlanych w sporze z publicznym zamawiającym (ICC; wartość roszczeń: ponad 30 milionów EUR);
 • Doradzanie międzynarodowej spółce budowlanej w postępowaniu dotyczącym uchylenia wyroku sądu arbitrażowego ICC w Polsce;
 • Doradzanie w postępowaniach dotyczących uznania i wykonania oraz uchylenia wyroków sądów arbitrażowych;
 • Doradzanie zagranicznemu inwestorowi w arbitrażu inwestycyjnym przeciwko Skarbowi Państwa;
 • Opracowywanie strategii dla międzynarodowego inwestora w potencjalnym arbitrażu inwestycyjnym przeciwko Skarbowi Państwa.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (wpis nr 5984);
 • Chartered Institute of Arbitrators (Member, nr członkowski 37269);
 • Association Suisse de l’Arbitrage (ASA) Below 40 (nr członkowski C11982);
 • Young International Council for Commercial Arbitration (ICCA);
 • Young Arbitrators Forum of the International Chamber of Commerce (YAF);
 • Young International Arbitration Group (YIAG).

Publikacje

 1. State Immunity in Selected Countries in Central and Eastern Europe; European International Arbitration Review (EIAR), Volume 3, Issue 1, September 2014 (współautor);
 2. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards – European Perspective; Michigan International Lawyer, International Law Section, Volume XXIV, No. III, Fall 2012 (współautor).