Janusz Niedziela

Rok urodzenia

1962

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • prawo farmaceutyczne
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe magisterskie

Przebieg kariery zawodowej

 • 1998 r. – do dnia dzisiejszego: mec. Janusz Niedziela prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego Centrum Zamówień Publicznych, specjalizującą się w zastępstwie procesowym w postępowaniach odwoławczych przed zespołami arbitrów UZP oraz postępowaniach skargowych przed sądami okręgowymi, sprawuje również funkcję Wiceprezesa Zarządu Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

 • 2006 r. – 2008 r. : Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej.

 • 2006 r. – 2008 r. : Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A.

 • 1999 r. – 2001 r. : Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiedzialny m.in. za: legislację, departamenty sądowe resortu i realizację projektu Krajowego Rejestru Sądowego. Członek Komitetu Integracji Europejskiej.

 • 1996 r. – 1999 r.: Radca prawny kierujący obsługą prawną w AIB WBK Fund Management sp. z o.o. – firmie zarządzającej majątkiem NFI Magna Polonia S.A., uczestniczył również w działaniach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych funduszu i spółek zależnych.

 • 1994 r. – 1995 r.: Dyrektor Biura Prawno – Organizacyjnego PLL LOT S.A. odpowiedzialny za prowadzenie obsługi prawnej spółki i prawne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w tym wydzielanie poszczególnych obszarów działania w odrębne podmioty prawne, podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów dotyczących transportu lotniczego i negocjacje ze związkami zawodowymi.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Stowarzyszenie Euroatlantyckie

Publikacje

Autor materiałów edukacyjnych z zakresu prawa zamówień publicznych.