Jerzy Strasz

Rok urodzenia

1955

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny OIRP Kielce

Wykształcenie

 • 2018 – Szkoła Prawa Chińskiego (kurs dokształcający), Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji;
 • 2011 – Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji ukończone z wynikiem bardzo dobry, praca dyplomowa pt.:. „Specyfika Negocjacji Międzynarodowych na Rynku Instytucji Finansowych. Model Ekonomiczny. Studium Przypadku„;
 • 2008 – radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach (2004 – 2008 Aplikacja radcowska prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach);
 • 1997- 2002 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Magister Nauk Prawnych. Temat pracy magisterskiej: „Zastaw na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością” (promotor prof. Józef Okolski).

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 2 maja 2007 r. do chwili obecnej Millennium Leasing sp. z o.o. 
  Radca prawny (od 4 lipca 2008); prokurent (od czerwca 2011 r.)
  Kierujący Wydziałem Obsługi Prawnej (od 2 maja 2007)/Kluczowy Ekspert  (sierpień 2008). Zarządzenie jednostką organizacyjną (liczącą do 5 osób) odpowiedzialną w spółce za kompleksową obsługa prawną, a także samodzielne wykonywanie bieżących obowiązków pracowników jednostki; zarządzanie zewnętrzną obsługa prawną spółki.
  Zadania zarządzanej jednostki:
  • przygotowanie dokumentacji (projekty umów, zmiany do umów leasi ngu oraz ramowych umów, aneksy, porozumienia), udzielanie opinii prawnych związanych z działalnością spółki, udział w negocjacjach prowadzących do zawarcia zmiany lub zakończeni a stosunków prawnych;
  • obsługa prawna organów korporacyjnych spółki oraz uczestnictwo w ich posiedzeniach; obsługa prawna transakcji leasingu nieruchomości;
  • wystąpienia z wnioskami o interpretację przepisów prawa podatkowego i związane z tym zastępstwo przed Wojewódzki m Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych i pracowniczych (pełnomocnik spółki w kilkuset sprawach sądowych);
  • sporządzanie lub opiniowanie umów z zewnętrznymi dostawcami;
  • współpraca z notariuszami i zewnętrznymi kancelariami;
  • informowanie o bieżących zmianach w prawie (legal alerts);
  • ważne projekty: uczestnictwo w projekcie sekurytyzacji należności leasingowych, pierwszym takim projekcie wdrożonym i realizowanym w całości zgodnie z prawem polskim (przygotowanie i opiniowanie zmian do dokumentacji transakcyjnej, uczestnictwo w blisko rocznych negocjacjach oraz w podpisaniu pakietu umów w siedzibie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemeburgu).
 • Od 01.01.2007r. do 30.04.2007 Fortis Lease Polska sp. z o.o.
  Prawnik/Legat Contact Point. Kompleksowa obsługa prawna spółki (samodzielne stanowisko, jedyny prawnik zatrudniony przez spółkę), przygotowanie dokumentacji (projekty umów, zmiany do umów leasingu oraz ramowych umów, aneksy, porozumienia), sporządzanie lub opiniowanie umów z zewnętrznymi dostawcami, udział w negocjacjach prowadzących do zawarcia zmiany lub zakończenia stosunków prawnych, współpraca z notariuszami i zewnętrznymi kancelariami, informowanie o bieżących zmianach w prawie (legat alerts).
 • Od 01.10.2002r . do 31. 12.2006 r. – Bank Handlowy w Warszawie S.A. , Departament Prawny;
 • Od 01.04.2004r.do  31. 12.2006 r. – jako  prawnik, starszy specjalista;
 • Od 01. 10.2002r.  do 31.03.2004 r. – jako asystent radcy prawnego, radca bankowy; obsługa prawna spółek leasingowych (zależnych od Banku Handlowego w Warszawie S.A.), obsługa prawna bankowego Departamentu Finansowania Aktywów, w tym obsługa bankowego produktu z zakresu finansowania kanałów dystrybucji (Channel Finance);

Doświadczenie arbitrażowe

 • Sąd Koleżeński Związku Polskiego Leasingu od 2014 – do chwili obecnej;
 • występowanie w roli pełnomocnika przed Sądem Arbitrażowym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także przed Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Konfederacja Lewiatan członkostwo w Radzie Podatkowej z ramienia Związku Polskiego Leasingu;
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach, od 2008 – do chwili obecnej;
 • Związek Polskiego Leasingu od 2008 r.  –  do  chwili obecnej;
  – grupa prawna ZPL;
  – zespół ds. Zmiany Kodeksu Cywilnego;
  – Sąd Koleżeński Związku Polskiego Leasingu.

Publikacje

 1. Nowe prawo Restrukturyzacyjne, Gazeta Finansowa, 1 lipca 2016 r.;
 2. Cykl artykułów pt. „Zrozumieć giełdę” pod nadzorem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.