Joanna Kisielińska-Garncarek

Rok urodzenia

1990

Miejsce zamieszkania

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • transport, spedycja
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2014)
 • Szkoła Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szkoła Prawa Niemieckiego organizowania przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii
 • wpis na listę radców prawnych (aplikacja radcowska ukończona z wyróżnieniem) (2018)
 • uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych – w dyscyplinie nauk prawnych (rozprawa pt. „Prawna efektywność koncepcji skargi pauliańskiej w prawie polskim i niemieckim”) (2021).

Przebieg kariery zawodowej

 • 01.02.2021 – obecnie -managing associate w zespole arbitrażowo-procesowym kancelarii Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. p.
 • 01.06.2018 – 31.01.2021 – senior associate w zespole arbitrażowo-procesowym kancelarii Gessel, Koziorowski sp. k.
 • 01.11.2015 – 30.05.2018 – associate w zespole arbitrażowo-procesowym kancelarii Gessel, Koziorowski sp. k.
 • 09.06.2014 – 31.10.2015 – prawnik w zespole banking & finance kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k.
 • 01.09 – 01.11.2013 – staż w Biurze Rady Europy w Brukseli oraz w Parlamencie Europejskim

Doświadczenie arbitrażowe

Doświadczenie arbitrażowe zdobywała dwutorowo: reprezentując klientów jako pełnomocnik oraz w charakterze sekretarza administracyjnego. Bierze również udział w postępowaniach postarbitrażowych, obejmujących zarówno wniesienie skarg o uchylenie wyroków arbitrażowych, jak i wniosków o uznanie/stwierdzenie ich wykonalności.

Jako pełnomocnik występowała w licznych postępowaniach arbitrażowych przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, International Arbitration Association, Sądem Arbitrażowym przy KIG czy Swiss Arbitration Centre. Występowała w roli sekretarza administracyjnego polskich i zagranicznych trybunałów arbitrażowych, w tym w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz w arbitrażach ad hoc.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w sporach z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego. Należy do zespołu Gessel for Climate, który opracował pierwsze obywatelskie pozwy klimatyczne.

Przykładowe postępowania arbitrażowe prowadzone w charakterze pełnomocnika:

 1. Spór dotyczący roszczenia o zapłatę z tytułu wyprodukowania i dostawy elementów instalacji energetycznej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Zurych).
 2. Spór z transacji M&A dotyczący prawidłowości wykonania opcji put i call przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Londyn).
 3. Spór z jednostką samorządu terytorialnego dotyczący umowy na budowę sieci kanalizacyjnej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Warszawa).
 4. Spór ze spółką amerykańską i jej wspólnikami dotyczący nieprawidłowego wykonania umowy przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Warszawa).
 5. Spór dotyczący roszczenia przeciwko producentowi maszyn z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji (arbitraż ad hoc w Paryżu). 
 6. Spór dotyczący roszczeń majątkowych z tytułu złożenia niezgodnych ze stanem rzeczywistym oświadczeń i zapewnień w umowie inwestycyjnej przed SA KIG (Warszawa).
 7. Spór dotyczący prawidłowości expert determination przed SA KIG (Warszawa).
 8. Spór dotyczący roszczenia o zapłatę odszkodowania za straty poniesione na skutek dostarczenia i zainstalowania wadliwej wylęgarni przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC (Haga).
 9. Spór dotyczący roszczenia o zapłatę za wykonanie badań laboratoryjnych przed Swiss Arbitration Centre (Genewa).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (jako radca prawny od 2018 roku); wykładowca na aplikacji radcowskiej (z zakresu arbitrażu oraz postępowania w sprawach gospodarczych).
 • Członkini Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
 • Członkini ICC Polska.

Publikacje

 1. Planning and Organising Effective Procedures for Taking Evidence [w:] GAR European Arbitration Review: The Guide to Evidence in International Arbitration, 2021 (współautor).
 2. Czy arbiter zna prawo? Jura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Warszawa 2020 (współautor).
 3. Arbitration of M&A Transactions: A Practical Global Guide (rozdział dotyczący Polski – współautor). 2020.
 4. Zdatność arbitrażowa sporu, dotyczącego wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. Glosa do postanowienia SA w Katowicach z dnia 15 grudnia 2016 r., V ACz 1309/16, Glosa 2019, nr 1 (współautor).
 5. Problem ochrony prawnej wierzyciela pauliańskiego w razie rozporządzenia korzyścią przez osobę trzecią, Przegląd Sądowy 2017, nr 6
 6. Objektive Anfechtungsvoraussetzungen von actio Pauliana im deutschen und polnischen Recht, Comparative Law Review 2015, nr 20.

więcej informacji na temat arbitra zobacz www: https://gessel.pl/zespol/joanna-kisielinska/