Justyna Szpara

Rok urodzenia

1977

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • arbitraż inwestycyjny
 • arbitraż międzynarodowy
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • handel międzynarodowy
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • 2005 wpis na listę adwokatów;
 • 1996 – 2001 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2000 – 2001 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie, Niemcy.

Przebieg kariery zawodowej

 • od 2010 partner zarządzający kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy;
 • od 2005 partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy;
 • od 1999 współpraca z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Ponad 50 krajowych i międzynarodowych postępowań arbitrażowych (jako arbiter lub arbiter przewodniczący), prowadzonych według regulaminów ICC, UNCITRAL, Sądu Arbitrażowego Lewiatan i Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
 • Arbiter na listach Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG) oraz Sądu Arbitrażowego Lewiatan.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • International Association of Young Lawyers (AIJA) (honorary board member);
 • członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej.

Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Warszawa 2017 [§ 6(2); § 20-23; § 43-47];
 2. Postępowania postarbitrażowe (współautor: Maciej Łaszczuk) [w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, Warszawa wyd. I 2009, wyd. II 2015;
 3. O związaniu ubezpieczyciela zapisem na sąd polubowny zawartym przez ubezpieczającego, [w:] Maciej Łaszczuk i in., Arbitraż i mediacja, księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012;
 4. Setting Aside an Arbitration Award [w] Arbitration in Poland, Warszawa 2011; Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie? (współautor: Maciej Łaszczuk), [w] J. Okolski i in., Księga Pamiątkowa Sądu Arbitrażowego przy KIG, Warszawa, 2010;
 5. Nieważność zapisu na sąd polubowny w zakresie sporów dotyczących prawa Unii Europejskiej: orzeczenie angielskiego High Court w sprawie Accentuate v Asigra, e-Przegląd Arbitrażowy nr 1 (wiosna) 2010 r.;
 6. Miejsce wydania wyroku a miejsce arbitrażu (w kontekście uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych), ADR Arbitraż i Mediacja, Nr 2, 200;
 7. Uwagi o zakresie pomocy udzielanej sądowi polubownemu przez sąd państwowy na podstawie art. 1192 k.p.c., (współautor: Maciej Łaszczuk), Palestra, Nr 9-10, 2008.