Kamil Kozłowski

Rok urodzenia

1988

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo energetyczne
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • transport, spedycja
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • magister prawa, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, studiował także na Humboldt Universität zu Berlin;
 • absolwent studiów podyplomowych: International Finance na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Proces inwestycyjno-budowlany na Uczelni Łazarskiego;
 • absolwent szkoły prawa niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski oraz Humboldt Universität zu Berlin;
 • wybrane ukończone kursy: analiza sprawozdań finansowych, sytuacje krytyczne podczas walnych zgromadzeń.

Przebieg kariery zawodowej

 • Rymarz Zdort, Senior Associate, 2020 – obecnie,
 • Weil, Gotshal & Manges, Associate, 2012 – 2020
 • W ramach pracy w Rymarz Zdort (do 1 stycznia 2020 r. działającej jako Weil) Kamil Kozłowski koncentruje się na: reprezentowaniu klientów Kancelarii w postępowaniach arbitrażowych, w tym międzynarodowych (ICC, VIAC, LCIA), postępowaniach przed sądami powszechnymi, w sporach korporacyjnych, w postępowaniach administracyjnych. Doradza zespołom transakcyjnym w kwestiach dotyczących potencjalnych sporów. Reprezentuje klientów Kancelarii w negocjacjach kontraktów infrastrukturalnych.
 • Począwszy od 2020 r. rekomendowany w rankingu The Legal 500 EMEA w dziedzinie rozwiązywania sporów. Laureat Programu „30 under 30” organizowanego przez Amerykańską Izbę Handlową.

Doświadczenie arbitrażowe

Pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych:

 • reprezentował międzynarodowy holding nieruchomościowy przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w arbitrażu o wartości przedmiotu sporu ok. 20 mln PLN,
 • reprezentował wiodącą polską spółkę dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w arbitrażu międzynarodowym (VIAC),
 • reprezentował wiodący polski koncern spożywczy w arbitrażu według regulaminu SCC przeciwko rosyjskiemu kontrahentowi,
 • reprezentował inwestora prywatnego w arbitrażu przed SA przy KIG dotyczącym naruszenia oświadczeń i zapewnień w umowie sprzedaży udziałów — wartość przedmiotu sporu ok. 12 mln PLN,
 • reprezentował fundusz inwestycyjny z branży nieruchomości w arbitrażu przed SA przy KIG dotyczącym naruszenia oświadczeń i zapewnień w umowie sprzedaży.

Członek zespołu w postępowaniach arbitrażowych:

 • w postępowaniu według regulaminu ICC pomiędzy wiodącym polskim koncernem chemicznym a Air Products, wartość przedmiotu sporu ok. 98 mln USD.

Pełnomocnik w postępowaniu eksperckim administrowanym przez ICC:

 • reprezentował producenta wody mineralnej w postępowaniu eksperckim administrowanym przez ICC w Paryżu dotyczącym sporu o wartości ok. 45 mln zł.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
 • ICC YAF
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

Publikacje

 1. „Ustawa sankcyjna — nowe przepisy, stare problemf’, https://www.rp.pl/finanse/art37012991-ustawa-sankcyjna-nowe-przepisy-stare-problemy

 2. „Polska zmierza do wypowiedzenia Traktatu Karty Energetycznej. Czy to dobry pomysł?” https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/art37204421-kamil-kozlowski-polska-zmierza-dowypowiedzenia-traktatu-karty-energetycznej-czy-to-dobry-pomysl