Kamil Zawicki

Rok urodzenia

1974

Miejsce zamieszkania

Kraków

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • 2013 ekspert Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki;
 • 2013 przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów, Instytut Allerhanda;
 • 2006 partner KKG;
 • 2004 egzamin adwokacki z pierwszą lokatą w Krakowie;
 • 2002 stypendium IRZ-Stiftung (Bonn, Berlin);
 • 2000 studia podyplomowe, prawo autorskie i prasowe, Uniwersytet  Jagielloński;
 • 1998 studia magisterskie, prawo, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński;
 • 1999 – 2004 – pobyty zawodowe i staże w kancelariach niemieckich (Berlin , Duesseldorf).

Doświadczenie arbitrażowe

 • Udział w charakterze pełnomocnika w postępowaniach arbitrażowych przed stałymi sądami arbitrażowymi i ad hoc, udział w charakterze arbitra w postępowaniach ad hoc;
 • Udział w charakterze pełnomocnika w postępowaniach postarbitrażowych przed sądami powszechnymi, w Polsce i zagranicą (specjalizacja);
 • Doradztwo i praca naukowa w zakresie arbitrażu inwestycyjnego;
 • Autor publikacji oraz organizator i prelegent licznych konferencji dotyczących arbitrażu handlowego i inwestycyjnego, oraz postępowań postarbitrażowych oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
 • Trener drużyn UJ w międzynarodowych konkursach tzw. moot courts: Foreign Direct Investment International Arbitration Moot oraz Draft Common Frame of Reference;
 • Uczestnictwo w pracach zespołu ekspertów Sądu Arbitrażowego Lewiatan w ramach projektu (konferencji): „Diagnoza arbitrażu”;
 • Ekspert Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie;
 • International Bar Association (IBA);
 • The German Institution of Arbitration (DIS);
 • The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb);
 • International Association of Young Lawyers (AIJA).

Publikacje

 1. The Scope of mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration – Czech (& central European) Yearbook of Arbitration 2013 – (wspólnie z: prof. Andrzejem Kubasem);
 2. Some remarks on the role of domestic courts in investment arbitration from Poland perspective as a non-ICSID country – Journal of Yeditepe University Faculty of Law – 2013 (wspólnie z: Olgą Horwath);
 3. Directors and Officers (D&O) Liability Insurance: The Emerging Market in Poland – Recent Judicial Developments in Continental Europe Affecting the Casualty Insurance Industry Guy Carpenter – 2011 (wspólnie z: prof. Andrzejem Kubasem);
 4. From Communist Economy to Full European Union Membership: The Influence Law Perspective in Poland – Recent Judicial Developments in Continental Europe Affecting the Casualty Insurance Industry Guy Carpenter – 2011 (wspólnie z: prof. Andrzejem Kubasem);
 5. The influence of declaring bankruptcy of a Polish business on the arbitration clause – Chambers Magazine – 2010;
 6. Akcje bez określonej wartości nominalnej – akcje beznominałowe (w:) Europejskie prawo spółek, tom II, Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, część 2, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 101-178 (wspólnie z dr. Mirosławem Cejmerem).