Karol Zawiślak

Rok urodzenia

1979

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat (zawód wykonywany), radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe, stopień naukowy doktora nauk prawnych

Przebieg kariery zawodowej

 • Październik 2011 – Karol Zawiślak Kancelaria Adwokacka;
 • Październik 2011 – Październik 2013 Partner w spółce „Zawiślak, Szwedziński,  Równicki, adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska” z siedzibą w Krakowie;
 • Styczeń 2010 – Kwiecień 2012 – Partner w Spółce „Rybiński, Zawiślak, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska”;
 • Wrzesień 2008 – Wrzesień 2011 – Karol Zawiślak Kancelaria Radcy Prawnego;
 • Maj 2007 – Sierpień 2008 – Marcin Smaga Kancelaria Radcy Prawnego (aplikant);
 • Maj 2004 – Kwiecień 2007 – Smaga Lemańska Kancelaria Radców Prawnych (aplikant);
 • Listopad 2003 – Grudzień 2009 – Zespół Przychodni Specjalistycznych „DIAB-END-COR” Sp. z o.o. (asystent ds. prawnych);
 • Styczeń 2003 – Lipiec 2003 – Małopolska Giełda Rolno – Ogrodnicza MAGRO S.A. (asystent ds. organizacyjno-prawnych).

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej;
 • Korespondent krajowy przy United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) w ramach projektu Case Law on UNCITRAL Texts (CLOUT) specjalizacja arbitraż.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Komisja Praktyk Rynkowych I Konkurencji Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • The Young Arbitrators Forum (YAF) of the International Chamber of Commerce (ICC);
 • Young Arbitrators Practitioners in Poland.

Publikacje

 1. K. Zawiślak, Receptum arbitrii, C.H. Beck, Warszawa 2012;
 2. T. Palmirski, K. Zawiślak, Wolność zrzeszania się w prawie polskim a rzymska zasada tres faciunt collegium, [w:] W. Uruszczak, D. Malec (red.) Krakowskie studia z historii państwa i prawa, Tom 3, dedykowany profesorowi Henrykowi Olszewskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010;
 3. M. Ganobis, K. Zawiślak, Zasady powoływania i odwoływania arbitra oraz niektóre zagadnienia związane z kwestią ukształtowania pozycji prawnej arbitra w świetle Konwencji Waszyngtońskiej z 18.3.1965 r. , Współczesne tendencje w prawie arbitrażowym – materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (Uniwersytet Jagielloński, 3.4.2007 r.) dodatek do Monitora Prawniczego Nr 1/2009;
 4. T. Palmirski, K. Zawiślak, Materialnoprawne i procesowe aspekty postępowania o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego [w:] W. Uruszczak, U. Święcicka, A. Kremer (red.), LEGES SAPERE SUDIA I PRACE DEDYKOWANE PROFESOROWI JANUSZOWI SONDLOWI W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ PRACY NAUKOWEJ, Wydawnictwo  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008;
 5. M. Ganobis, K. Zawiślak, Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice. C.H. Beck, Warszawa 2008.