Prof. Klemens Białecki

Rok urodzenia:

1939

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski
 • ukraiński

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • media i nowe technologie
 • prawo konkurencji
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy barterowe
 • umowy buy back
 • umowy counter purchase
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności
 • umowy kompensacyjne
 • umowy leasingowe
 • umowy licencyjne

Uprawnienia zawodowe

prof. zwyczajny dr habilitowany

Wykształcenie

 • Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • Aktualnie wykładowca przedmiotów: operacje handlu zagranicznego, podstawy marketingu, marketing międzynarodowy, negocjacje i mediacje.

 • Arbiter na liście arbitrów Sądu Arbitrażowego przy KIG of roku 1971. Od roku 1980 do 2000 wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy PIHZ/KIG. Obecnie również Konfederacji Lewiatan.

 • Wcześniej Dyrektor Instytutu Organizacji i Techniki Handlu Zagranicznego w SGPiS/SGH.

 • W latach 1955-1961 kierownik Sekcji Handlowej Silników Elektrycznych w PHZ Elektrim (drugi etat). Wcześniej staże półroczne w PHZ Varimex i PHZ Metalexport.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Około 200 spraw w charakterze arbitra i superarbitra

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • American Arbitration Association
 • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Publikacje

Łącznie 26 publikacji książkowych jako autor i współautor.

Ostatnie publikacje:

 1. Operacje handlu zagranicznego (4 wydania, ostatnie 2002), PWE Warszawa
 2. Instrumenty Marketingu, wyd. Branta Warszawa Bydgoszcz, 2006 r.
 3. Leksykon handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2007 r.
 4. Działalność eksportowa małych i średnich firm, wyd. Difin, Warszawa 2009 r.