Piotr Bielarczyk

Rok urodzenia:

1978

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • 2009 – radca prawny

 • 2006 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – doktor nauk prawnych

 • 2006 – London School of Economics and Political Sciences – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • 2002 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – magister nauk prawnych (summa cum laude).

Przebieg kariery zawodowej

 • od 2018 – Bank Ochrony Środowiska S.A. – Dyrektor Zarządzający Pionem Zarządczym, obejmującym Departament Prawno-Prezydialny (równoczesne sprawowanie funkcji  dyrektora departamentu), Departament Strategii i Organizacji, Departament Cyberbezpieczeństwa, Biuro Zakupów, Przewodniczący Komitetu Inwestycji i Kosztów; Wiceprzewodniczący Komitetu Ryzyka Operacyjnego

 • 2017-2018 – Bank Gospodarstwa Krajowego – Dyrektor Departamentu Prawnego

 • 2016 – Ministerstwo Skarbu Państwa – Dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa, (sprawowanie funkcji od 1.02.2016 do 31.12.2016, tj. do dnia likwidacji Ministerstwa)

 • 2012-2016 – Poczta Polska S.A. – Dyrektor Zarządzający Pionem Prawnym, obejmującym: Biuro Prawne, Biuro Zarządu i Biuro Nadzoru Właścicielskiego

 • 2003-2012 – Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz (ex  M. Furtek i Wspólnicy) – starszy prawnik-radca prawny, Zespół Rozwiązywania Sporów

 • od 2002 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – starszy wykładowca

 • 2001-2002 – Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – prawnik

Doświadczenie arbitrażowe

 • Ponad 90 postępowań arbitrażowych krajowych i zagranicznych, w charakterze Sekretarza Arbitra Przewodniczącego, zarówno instytucjonalnych, jak i ad hoc, przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich, według reguł UNCITRAL i ICC
 • Kilkanaście postępowań arbitrażowych krajowych i zagranicznych, w charakterze pełnomocnika, przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich, VIAC (Vienna International Arbitration Centre – spór pomiędzy akcjonariuszami Polkomtel) oraz PCA w Hadze (Permanent Court of Arbitration – BIT pomiędzy Vivendi i Rzeczpospolitą)
 • Arbiter w postępowaniach przed SAKIG i Gospodarczym Sądem Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Budowlanej
 • Jako ekspert powołany przez Sejmową Komisję ds. zmian w kodyfikacjach, autor i współautor kilkunastu artykułów KPC dot. arbitrażu (m.in. 1157; 1161 §2-3; 1168 §1; 1175; 1200 oraz przepisów intertemporalnych)
 • Autor pierwszego na polskim rynku komentarza do nowej procedury arbitrażowej (24-stronicowy dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 22/2005)
 • Autor polskich rozdziałów dotyczących arbitrażu w The Global Arbitration Review oraz w The European and Middle East Arbitration Review
 • Autor kilkunastu artykułów poświęconych arbitrażowi w czasopismach prawniczych i prasie popularnej (PPH, Radca Prawny, Czech and Central European Yearbook of Arbitration, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna)
 • Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji – wykład „Podstawy negocjacji i mediacji”
 • Od 2017 r. trzy razy z rzędu wybierany na listę „General Counsels Power List Legal500 CEE”. Cytat z charakterystyki „Beginning his legal career in the litigation and arbitration practice of Polish law firm FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, Bielarczyk has developed into one of Poland’s preeminent in-house lawyers thanks to a myriad of experience and achievements”