Krzysztof Aleksander Zakrzewski

Rok urodzenia

1964

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo energetyczne
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Strona www

Wykształcenie

 • Wyższe prawnicze

Przebieg kariery zawodowej

 • Współzałożyciel kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, od 1999 jej partner zarządzający,
 • 1990-1992 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, wicedyrektor Departamentu Prawnego,
 • 1989-1990 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych w Wiedniu, Brukseli (w arbitrażach handlowych i inwestycyjnych), arbiter w Trybunale Wiedeńskim.
 • W ostatnim czasie uczestniczył w postępowaniu arbitrażowym na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej (Ministerstwo Skarbu Państwa) w sporze inwestycyjnym z powództwa Nordzucker AG. Spór dotyczy rzekomego naruszenia przez Polskę umowy o wzajemnej ochronie inwestycji przy okazji prywatyzacji polskich cukrowni. Sąd Arbitrażowy w Brukseli w całości oddalił roszczenia Nordzucker AG przeciwko Polsce (154 mln EUR).
 • Krzysztof Zakrzewski reprezentował także z sukcesem BRE Bank i innych udziałowców Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (operatora sieci ERA GSM) w sporze arbitrażowym z DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH przed Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej w Wiedniu. Był to tzw. Pierwszy Arbitraż PTC. Wartość przedmiotu sporu wynosiła około 800 mln EUR.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie;
 • International Bar Association, Best Lawyers Board of Advisors.

Publikacje

 1. Harvard Business Review Polska, grudzień 2007, Skąd się biorą cenne rady. Artykuł, w którym dziewięciu prezesów, m.in. Krzysztof Zakrzewski, zdradza cenne wskazówki, jakie otrzymali w trakcie swojej kariery i opowiada jak wykorzystane zostały one potem w praktyce;
 2. Rzeczpospolita, 28 września 2007, Los PiS w rękach wykształciuchów. Tekst Krzysztofa Zakrzewskiego nt. orzeczenia Sądu Najwyższego dot. odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego PiS za 2006 rok;
 3. The European Mergers & Acquisitions Review, 2007, Law Business Research Ltd. Rozdział poświęcony sytuacji na polskim rynku fuzji i przejęć, autorzy: Krzysztof Zakrzewski, Remco van der Kroft;
 4. The European Mergers & Acquisitions Review, 2008, Law Business Research Ltd. Rozdział poświęcony sytuacji na polskim rynku fuzji i przejęć, autorzy: Krzysztof Zakrzewski, Remco van der Kroft;
 5. Gazeta Prawna, 30 kwietnia 2009, Stosowanie wysokich standardów w biznesie to nasza ambicja narodowa. Krzysztof Zakrzewski odpowiada na pytanie co oznacza dla polskiego przedsiębiorcy słowo patriotyzm;
 6. The Mergers & Acquisitions Review, Law Business Research Ltd., 2009 Rozdział poświęcony sytuacji na polskim rynku fuzji i przejęć, autorzy: Krzysztof Zakrzewski, Bartosz Marcinkowski.