Krzysztof Rastawicki

Miejsce zamieszkania

1957

Rok urodzenia

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • 2005-2006 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Warszawie: podyplomowe studia w zakresie translatoryki (język angielski);
 • 2003-2005 Academy of European Law (Niemcy): dwuletni program szkoleniowy dla obrońców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze;
 • 2002 International Chamber of Commerce (Francja): warsztaty arbitrażowe;
 • 1991 Canadian Bar Association (Kanada): stypendium w Departamencie Prywatyzacji Ministerstwa Finansów Kanady;
 • 1984-1988 Warszawska Izba Adwokacka: aplikacja adwokacka;
 • 1980-1984 Polska Akademia Nauk: studia doktoranckie zakończone przyznaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
 • 1976-1980 Uniwersytet Warszawski: studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo sądowe.

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 2009 Komplementariusz w firmie RMS Rastawicki Sawicki spółka komandytowa;
 • Od 2005 Arbiter w Sądzie Arbitrażowym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”;
 • 2001-2005 Partner w niemieckiej firmie prawniczej Beiten Burkhardt, komplementariusz w polskim oddziale tej firmy Beiten Burkhardt Rastawicki sp. k.;
 • 1999-2000 Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w zakresie prywatyzacji polskiej gospodarki.;
 • 1998-2006 Arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej;
 • 1992-2000 Prawnik w niemieckich i angielskich firmach prawniczych Pünder Volhard Weber & Axster oraz Clifford Chance Pünder (partner od 1998);
 • Od 1989 Indywidualna praktyka adwokacka w Warszawie.

Doświadczenie arbitrażowe

 • 1998-2006 Arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Stowarzyszeniach zawodowych: członek-założyciel Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego w Polsce.

Publikacje

 1. Krzysztof Rastawicki: Typ przestępstwa formalnego w kodeksie karnym z 1932 r. (Z problematyki typizacji przestępstw) Państwo i Prawo 3-4/1982;
 2. Krzysztof Rastawicki: Z zagadnień typizacji przestępstw w prawie karnym państw socjalistycznych, Palestra 1/1989;
 3. Krzysztof Rastawicki: Z historii kształtowania się przestępstw bezskutkowych (formalnych) Palestra 3/1989;
 4. Krzysztof Rastawicki – Review on Legal Aspects of Doing Business in Poland, Longman Law, Tax and Finance Longman Group UK Ltd, London 1993;
 5. Krzysztof Rastawicki, David Nance – Poland: A Legal Guide; Real Estate, International Financial Law Review 10/1998;
 6. Krzysztof Rastawicki – Harmonisation of Polish Company Law with European Union Law, International Business Lawyer 11/1999;
 7. Polskie tłumaczenia biografii Adama Smitha, Miltona Friedmana, Carly Fioriny – 2006-2009.