Krzysztof Wiater
Członek Komitetu Honorowego

Rok urodzenia

1971

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny, adwokat, arbiter rekomendowany przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski – magister prawa summa cum laude (1990-1995);
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – doktor nauk ekonomicznych (1998);
 • IESE Business School – Advanced Management Program (2012);
 • Cambridge Leadership Programme;
 • Harvard Business School Leadership Programme.

Przebieg kariery zawodowej

 • 2018-obecnie, Partner Zarządzający, NGL Wiater sp.k.
 • 2007-2018, Partner Zarządzający, DLA Piper Wiater sp.k.
 • 2005-2007, Partner Zarządzający, Squire Sanders Wiater sp.k.
 • 2004-2005, Partner Zarządzający, Wiater sp.k.
 • 2002-2004, Partner, Wasylkowski Wiater i Wspólnicy sp.k.
 • 1999-2002, Manager, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
 • 1996-1999, Associate, Furtek Palinka Zieliński sp.k.
 • 1993-1996, Prawnik, Bank Handlowy
 • 1999-2006, Adiunkt, Katedra Prawa Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa
 • 1995-1998, Asystent, Katedra Prawa Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa

Doświadczenie arbitrażowe

 • Koncyliator Stały, Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (od 2020 r.);
 • Arbiter, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (od 2007 r.).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Publikacje

 1. K. Wiater, Zakres swobody arbitra przy ustalaniu i stosowaniu właściwego prawa materialnego, Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
 2. K. Wiater (współautor), Aspekty prawne funkcjonowania konglomeratów finansowych, M. Iwonicz-Drozdowska (ed.) Konglomeraty Finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007;
 3. K. Wiater, Swoboda gospodarcza – zagadnienia prawne, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Nr 57, 2005;
 4. K. Wiater, Krajowy Rejestr Sądowy – kilka uwag na temat pierwszego roku funkcjonowania nowego systemu rejestracji, J. Kufel (ed.), Nowe Prawo Spółek. Wybrane aspekty prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2003;
 5. K. Wiater (współautor), New Rules on Granting State Aid to Entrepreneurs, Eastern European Forum Newsletter, No. 2, 2001;
 6. K. Wiater (współautor), National Court Register-Impact on New and Existing Companies, Eastern European Forum Newsletter, No. 1, 2001.