Leszek Łabędzki

Rok urodzenia

1953

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Doktor nauk prawnych

Przebieg kariery zawodowej

 • Praca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od 1977 do chwili obecnej (ostatnio jako adiunkt);
 • wicedyrektor Departamentu Prawnego/kierownik działu radców Prawnych w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w W-wie od 2005 do chwili obecnej;
 • prawnik w Kancelarii Beata Gessel i Wspólnicy od 2000 do 2005;
  senior associate Legal Department w KPMG w W-wie od 1999 do 2000;
 • senior lawyer w Legal Departament Ernst & Young w W-wie od 1998 do 1999;
 • senior lawyer w Kancelarii Baker & McKenzie w W-wie od 1995 do 1998;
 • konsul w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie od 1991 do 1995;
 • radca ministra a następnie doradca ministra w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w W-wie od 1987 do 1991;
 • radca prawny w Centrum Informacji i Usług Prawnych Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w W-wie od 1984 do 1987.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w W-wie od 2007 do chwili obecnej.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego