Łukasz Żak

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat 

Wykształcenie

 • magister prawa, ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim
 • Centrum Prawa Brytyjskiego przy Uniwersytecie Warszawskim
 • aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej

 • Rymarz Zdort, Partner, 2020 – obecnie
 • Weil, Gotshal & Manges, Counsel, 2009 – 2019
 • Weil, Gotshal & Manges, Associate, 1999 – 2008

Specjalizuje się w cywilnym, korporacyjnym i gospodarczym prawie procesowym. Jego praktyka obejmuje w szczególności reprezentowanie klientów we wszystkich sporach – w tym w postępowaniach przed sądami polubownymi – dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia umów handlowych i kontraktów budowlanych, z tytułu złożonych oświadczeń i zapewnień w transakcjach M&A, a także w sporach korporacyjnych dotyczących uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy i związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek handlowych.

Reprezentuje klientów w negocjacjach i mediacjach pozasądowych dotyczących między innymi sporów na tle transakcji M&A, roszczeń z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz szeregu sporów budowlanych.

W rankingu prawniczym The Legal 500 jest rekomendowany w dziedzinie rozwiązywania sporów.

Doświadczenie arbitrażowe

Pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych:

 • reprezentował wiodącego producenta wody mineralnej w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w arbitrażu o wartości przedmioty sporu 230 mln PLN
 • reprezentował wiodący polski koncern spożywczy w arbitrażu według regulaminu SCC przeciwko rosyjskiemu kontrahentowi,
 • reprezentował inwestora prywatnego w arbitrażu przed SA przy KIG dotyczącym naruszenia oświadczeń i zapewnień w umowie sprzedaży udziałów – wartość przedmiotu sporu ok. 12 mln PLN
 • reprezentował fundusz inwestycyjny z branży nieruchomości w arbitrażu przed SA przy KIG dotyczącym naruszenia oświadczeń i zapewnień w umowie sprzedaży
 • reprezentował producenta wody mineralnej w postępowaniu eksperckim administrowanym przez ICC w Paryżu dotyczącym sporu o wartości 45 mln PLN.

Członek zespołu w postępowaniach arbitrażowych:

 • w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w sporze dotyczącym naruszenia oświadczeń i zapewnień w umowie sprzedaży udziałów.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego.