Maciej Durbas

Rok urodzenia:

1987

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • arbitraż międzynarodowy
 • common law
 • międzynarodowe prawo prywatne
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • transport, spedycja
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • 2021 – obroniona z wyróżnieniem rozprawa doktorska z nauk prawych na Uniwersytecie

 • Jagiellońskim pt. Orzekanie o właściwości sądu polubownego

 • 2015 – podwójny tytuł LL.M. z wyróżnieniem, City University of Hong Kong, Uniwersytet Wiedeński

 • 2015 – członkostwo w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, adwokat

 • 2011 – ukończone studia magisterskie, kierunek prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2010 – Summer University for Continental Law, Uniwersytet Pantheon-Sorbonne w Paryżu

Przebieg kariery zawodowej

 • “Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp.p.” sp.j., Kraków – of counsel i współlider praktyki Arbitrażu lipiec 2021 – obecnie, of counsel marzec 2021 – lipiec 2021, senior associate lipiec 2015 – marzec 2021, associate lipiec 2012 – czerwiec 2015, junior associate październik 2011 – czerwiec 2012, stażysta kwiecień – czerwiec 2011

 • Uniwersytet Jagielloński – trener drużyny Vis Moot, wykładowca, od października 2010 do chwili obecnej

 • CMS Cameron McKenna, Warszawa – staż, sierpień 2010

Doświadczenie arbitrażowe

Ponad 30 postępowań arbitrażowych na gruncie krajowych (Sąd Arbitrażowy Lewiatan i SAKIG) I międzynarodowych regulaminów (ICC, UNCITRAL):

 • 1 postępowanie jako arbiter przewodniczący (Sąd Arbitrażowy Lewiatan);
 • 1 postępowanie jako arbiter jedyny (UNCITRAL, umorzone);
 • 1 postępowanie jako arbiter boczny (SAKIG);
 • ok. 10 postępowań jako pełnomocnik;
 • ok. 10 postępowań jako sekretarz trybunału lub arbitrów.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Chartered Institute of Arbitrators – członek
 • Rising Arbitrators Initiative – członek

Wybrane publikacje z 2021 r.

 1. Tłumaczenie komentarza do art. 61-64 Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz do art. 1-21 Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów [w:] I. Schwenzer, K. Iwiński (red), Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Komentarz, Warszawa 2021 (w przygotowaniu);
 2. Data Mining, Text Analytics and International Commercial Arbitration [w:] P. Ortolani i in. (red.);
 3. International Arbitration and Technology, we współautorstwie z Piotrem Wilińskim, Alphen aan den Rijn 2021 (w przygotowaniu);
 4. Polish Law & Practice [w:] Chambers International Arbitration 2021 Guide, Londyn 2021 (w przygotowaniu);
 5. Supplying “the Original Version of the Arbitration Agreement” Under Article IV of the New York Convention when No Such Document Exists. The Proposed Solution to a Paradox [w:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (red.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2022, Vol. XII, Jurisdiction of Arbitral Tribunals, Nowy Jork 2022, we współautorstwie z Agatą Wojtczak i Maciejem Truszkiewiczem (w przygotowaniu);
 6. Zapis na sąd polubowny w statucie fundacji rodzinnej – uwagi de lege ferenda, ADR Arbitraż I Mediacja nr 2/2021 (w przygotowaniu).