Maciej Durbas

Rok urodzenia:

1987

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • arbitraż międzynarodowy
 • common law
 • międzynarodowe prawo prywatne
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • transport, spedycja
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • 2021 – obroniona z wyróżnieniem rozprawa doktorska z nauk prawych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. Orzekanie o właściwości sądu polubownego

 • 2015 – podwójny tytuł LL.M. z wyróżnieniem, City University of Hong Kong, Uniwersytet Wiedeński

 • 2015 – członkostwo w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, adwokat

 • 2011 – ukończone studia magisterskie, kierunek prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2010 – Summer University for Continental Law, Uniwersytet Pantheon-Sorbonne w Paryżu

Przebieg kariery zawodowej

 • Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp.k., Kraków – partner i współlider praktyki Arbitrażu, of counsel i współlider praktyki Arbitrażu lipiec 2021 – grudzień 2022, of counsel marzec 2021 – lipiec 2021, senior associate lipiec 2015 – marzec 2021, associate lipiec 2012 – czerwiec 2015, junior associate październik 2011 – czerwiec 2012, stażysta kwiecień – czerwiec 2011

 • Uniwersytet Jagielloński – trener drużyny Vis Moot, wykładowca, od października 2010 do chwili obecnej

 • CMS Cameron McKenna, Warszawa – staż, sierpień 2010

Doświadczenie arbitrażowe

Około 50 postępowań arbitrażowych na gruncie krajowych (Sąd Arbitrażowy Lewiatan i SAKIG) i międzynarodowych regulaminów (ICC, UNCITRAL, FAI, SCC), z czego około 20 jako arbiter (przewodniczący, jedyny, boczny).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Chartered Institute of Arbitrators – członek
 • Rising Arbitrators Initiative – członek

Publikacje

Monografie:

 1. Orzekanie o właściwości sądu arbitrażowego, Warszawa 2024

Artykuły w pracach zbiorowych/rozdziały w książkach:

 1. Preclusion of Plea of Lack of Jurisdiction Under Polish Arbitration Law [w:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (red.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2023, Vol. XIII, Public Interest in arbitration, Nowy Jork 2023, we współautorstwie z Angeliką Ziarko;
 2. Data Mining, Text Analytics and International Commercial Arbitration [w:] P. Ortolani i in. (red.), International Arbitration and Technology, we współautorstwie z Piotrem Wilińskim, Alphen aan den Rijn 2022;
 3. Supplying “the Original Version of the Arbitration Agreement” Under Article IV of the New York Convention when No Such Document Exists. The Proposed Solution to a Paradox [w:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (red.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2022, Vol. XII, Jurisdiction of Arbitral Tribunals, Nowy Jork 2022, we współautorstwie z Agatą Ziobroń i Maciejem Truszkiewiczem;
 4. Tłumaczenie komentarza do art. 61-64 Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz do art. 1-21 Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów [w:] I. Schwenzer, K. Iwiński (red), Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Komentarz, Warszawa 2021;
 5. Conditional effectiveness of the arbitration agreement [w:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (red.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2016, Vol. VI, Rights and duties of parties in arbitration, Nowy Jork 2016, we współautorstwie z Andrzejem Kubasem;
 6. Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne – art. 1209 KPC) [w:] B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka (red.), Usus Magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016;
 7. Dowód z nagrania w postępowaniu arbitrażowym [w:] M. Jackowski (red.), Nowoczesne środki techniczne służące pozyskiwaniu informacji (nagranie, podsłuch, monitoring, GPS-tracking) w polskim systemie prawa. Materiały Pokonferencyjne Konferencji Aplikantów Adwokackich Jastrzębia Góra Październik 2014, Poznań 2015;
 8. The Arbitrators’ (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause [w:] C. Klausegger i in. (red.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Wiedeń 2014, we współautorstwie z Rafałem Kosem;
 9. Klauzule abuzywne a konkurencja [Les clauses abusives et la concurrence] [w:] P. Serrand (red.), Le droit de la concurrence au carrefour du droit communataire et des droits internes, francais et polonais, prives et public, Kraków 2012.

Artykuły:

 1. 2021-2022 Statistics of Polish Post-Award Case Law: Poland is (Still) Arbitration-Friendly, Kluwer Arbitration Blog, lipiec 2023 r., we współautorstwie z Angeliką Ziarko i Tadeuszem Zbiegieniem;
 2. Skutek niepodniesienia zarzutu braku właściwości sądu polubownego w czasie trwania postępowania arbitrażowego, Palestra 11/2022;
 3. 2020 Statistics of Polish Post-Award Case Law: Is Poland Arbitration-Friendly?, Kluwer Arbitration Blog, wrzesień 2021, we współautorstwie z Angeliką Ziarko i Tadeuszem Zbiegieniem;
 4. Sąd Polubowny zdawna w Narodzie używany y prawami upoważony, Biuletyn Konsultant nr 7/2021;
 5. Zapis na sąd polubowny w statucie fundacji rodzinnej – uwagi de lege ferenda, ADR Arbitraż i Mediacja nr 2/2021;
 6. „Protokół seulski” dotyczący wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Biuletyn Arbitrażowy nr 6/2020;
 7. Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań w postępowaniu przed sądem arbitrażowym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych nr 1/2016, we współautorstwie z Aleksandrem Dudą;
 8. Przewidywalność szkody jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie Konwencji wiedeńskiej, Monitor Prawniczy nr 5/2014;
 9. Bifurkacja postępowania arbitrażowego, Biuletyn Arbitrażowy nr 19/2013, we współautorstwie z Michałem Pochodyłą.