Maciej Jamka

Rok urodzenia

1959

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • 1989 – 1992 – Zespół Adwokacki nr 3 w Warszawie;
 • 1992 – 2010 – kancelaria prawna Hogan&Hartson (1992 – 1994 – associate,
 • 1995 – counsel, 1996 – 2010 – partner);
 • 2010 – obecnie – partner kancelarii K&L Gates Jamka.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu z zakresu arbitrażu inwestycyjnego w sporze z Eureko B.V. dotyczącym prywatyzacji PZU S.A, największego polskiego ubezpieczyciela;
 • Reprezentowanie jednej z największych firm światowych z branży spożywczej w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ICC w Paryżu dotyczącym umowy nabycia aktywów;
 • Reprezentowanie jednej z wiodących portugalskich spółek budowlanych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w postępowaniu arbitrażowym przeciwko polskiej firmie budowlanej;
 • Reprezentowanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze sporem wynikającym z dwustronnej umowy inwestycyjnej;
 • z dwiema spółkami luksemburskimi, dotyczącym likwidacji banku komercyjnego;
 • Reprezentowanie jednego z wiodących międzynarodowych operatorów telefonii komórkowej w związku z nabyciem pakietu kontrolnego akcji polskiego operatora telefonii komórkowej. Powyższa reprezentacja przekształciła się następnie w międzynarodowy arbitraż dotyczący praw pierwokupu akcji polskiej spółki;
 • Reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze sporem wynikającym z umowy inwestycyjnej przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ICC w Paryżu;
 • Reprezentowanie jednej z największych firm budowlanych w Polsce w związku z postępowaniem arbitrażowym prowadzonym przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ICC w Paryżu przeciwko jednemu z międzynarodowych liderów przemysłu wodnego;
 • Reprezentowanie jednego z trzech największych na świecie producentów samochodów w związku z budową fabryki samochodów oraz kilku fabryk części zamiennych w Polsce, doradztwo w zakresie projektów prywatyzacyjnych, przejęć oraz projektów typu „greenfield”;
 • Reprezentowanie licznych banków polskich w związku z ich regulaminami wewnętrznymi, obowiązkowymi rezerwami, przepisami dotyczącymi kart płatniczych oraz rachunków bankowych;
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów finansowania projektu największego gazociągu w Europie;
 • Reprezentowanie jednego z największych dostawców usług szerokopasmowych w Polsce oraz udział w wielu mniejszych projektach z zakresu telekomunikacji, oprogramowania i Internetu;
 • Reprezentowanie wiodącego międzynarodowego funduszu inwestycyjnego z zakresu nieruchomości w związku z nabyciem centrów komercyjnych w Polsce;
 • Reprezentowanie międzynarodowej instytucji finansowej w związku z budową nowej siedziby w Polsce. Projekt obejmował cały proces – od wyboru developera do przekazania pomieszczeń;
 • Reprezentowanie wiodącego zagranicznego producenta szybkozbywalnych towarów konsumpcyjnych w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym umowy joint venture.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego
 • Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym przy PKPP Lewiatan
 • Członek Komitetu Narodowego ICC Polska

Publikacje

 1. Jamka Maciej, Barczewski Artur „Arbitraż w sprawach budowlanych – wybrane problemy praktyczne” (2011);
 2. “Dowód z zeznań świadka w krajowej i międzynarodowej praktyce arbitrażowej”, Księga Pamiątkowa 60-lecia Sadu Arbitrażowego przy KIG (2011);
 3. “Majstrowanie przy umowie o roboty budowlane”, Rzeczpospolita (13-14.11.2010);
 4. “Umowa o roboty budowlane – główne przyczyny sporów”, Biuletyn Arbitrażowy, Nr 10/2009;
 5. “Czy prawo zamówień publicznych sprzyja powstawaniu sporów w kontraktach zawieranych na warunkach FIDIC?”, Biuletyn Konsultant, Nr 19/2010;
 6. “Nie chcę ustawionego małżeństwa”, Rzeczpospolita (13.09.2010);
 7. Jamka Maciej, Orzechowski Karol „Zgoda inwestora na umowę generalnego wykonawcy z podwykonawcą”, Monitor Prawniczy 2009 nr 17 (2009);
 8. „Pole Position.” The Lawyer (26.06.2008);
 9. „Arbitraż to sąd dla dżentelmenów”, Rzeczpospolita (24.06.2008);
 10. „Porównanie pomiędzy starym, a nowym stanem prawnym”, Warsztaty Nowe Prawo Budowlane 2007 – Jakie zmiany? Jakie konsekwencje? (listopad 2007);
 11. „Przebieg postępowania arbitrażowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym” (kwiecień 2007);
 12. „Uprawnienia sąsiadów do ingerowania w budowę. Kto pierwszy, ten lepszy”, Rzeczpospolita 2007 nr 297 (2007);
 13. „Przedwczesne zakończenie umowy o roboty budowlane”, Monitor Prawniczy 2007 nr 16 (2007);
 14. Jamka Maciej, Oleś Wiesław, „O nowym projekcie ustawy o obligacjach”, Sam.Ter. 1995 nr 3 (1995);
 15. „Unia o obligacjach” [Dot. stanowiska Unii Metropolii Polskich wobec projektu ustawy o obligacjach]. Oprac. Wiesław Oleś, Aleksander Galos, Maciej Jamka, Wspólnota 1995 nr 8 (1995);
 16. Bednarek Małgorzata, Jamka Maciej, Kordasiewicz Bogudar, „Hipoteka”, Warszawa 1991 Powszechna Agencja Informacyjna (1991);
 17. Glosa do uchwały SN z 30.VIII.1988 r. III CZP 68/88. [Dot. pozycji prawnej domowników najemcy]. PiP 1990 nr 1 (1990);
 18. „Prawniczy Londyn”, PiŻ 1990 nr 51/52 (1990);
 19. „Zmiany czy kosmetyka. Reforma prawa karnego”, Ład 1989 nr 11(1989).