Maciej Syska

Rok urodzenia

1986

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo antymonopolowe
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawki (magister prawa), Polska Akademia Nauk (podyplomowe studium prawa konkurencji – 2012), od 2010 doktorant i wykładowca w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW;
 • Diploma of Higher Education in an Introduction to English Law and the Law of the European Union (Cambridge University i UW);
 • University of Paris Panthéon-Assas (Paris 2) – Erasmus programme (2010);
 • Oxford University – study visit scholarship (2011)

Przebieg kariery zawodowej

 • Jestem prawnikiem z 10. letnim doświadczeniem zawodowym w obszarach postępowań sądowych, arbitrażu, prawa konkurencji i antymonopolowego, umów handlowych, doradztwa regulacyjnego oraz zarządzania działem prawnym i strategicznego doradztwa prawnego.
 • Współpracowałem z renomowanymi kancelariami prawnymi biorąc udział w postępowaniach arbitrażowych (międzynarodowych i krajowych), postępowaniach sądowych (cywilnych, gospodarczych i antymonopolowych, dot. regulacji sektorowych, kar nakładanych na przedsiębiorców, umów handlowych, inwestycji infrastrukturalnych, stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych itp.). Doradzałem klientom z wielu sektorów (regulowanych i nieregulowanych) we wszystkich aspektach polskiego i unijnego prawa antymonopolowego.
 • Od 2016 r. kieruję działem prawnym i zgodności wiodącej polskiej spółki z branży edukacyjno-wydawniczej (WSiP S.A.)

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2016 do dzisiaj – dyrektor działu prawnego i zgodności, WSiP S.A.;
 • 2017-2018 – członek rady nadzorczej Polskie Szkoły Językowe sp. z o.o. (Empik School);
 • 2013-2015 – adwokat w kancelarii Modzelewska&Paśnik (litigation/arbitration oraz competition/antitrust);
 • 2011-2013 – Wierzbowski Eversheds sp.k. (zespół litigation/arbitration oraz competition/antitrust);
 • 2010-2011 – DLA Piper Wiater sp.k. (zespół regulatory/litigation).

Doświadczenie arbitrażowe

 • Udział i doradztwo klientom w postępowaniach arbitrażowych, zarówno międzynarodowych (wg reguł UNCITRAL) jak i krajowych (KIG) w sprawach dotyczących sporów na tle inwestycji infrastrukturalnych oraz prawa konkurencji.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Stowarzyszenie Prawa Konkurencji;
 • Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 1. Monografia: Medyczne oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym (Maciej Syska), Warszawa 2013;
 2. Monografia (współautorstwo): Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz (Andrzej Balicki, Filip Opoka, Maciej Syska, Daniel Szostek, Agnieszka Szymecka-Wesołowska (red.), Paweł Wojciechowski);

Artykuły:

 1. Wysokość zasądzonego odszkodowania oraz tzw. punitive damages a klauzula porządku publicznego w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego (Maciej Syska), Przegląd Sądowy 2015 nr 1 s. 47-65
 2. Deliktowa odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wyrządzoną przez lekarza jako podwładnego a czynności podejmowane w ramach „prywatnej praktyki lekarskiej” (Maciej Syska), Prawo i Medycyna 2011 nr 4 s. 5-25.
 3. Zgoda na zabieg medyczny oraz oświadczenia pro futuro w ustawodawstwie i orzecznictwie francuskim i belgijskim (Maciej Syska), Cz. 1-2. Prawo i Medycyna 2011 nr 1 s. 57-82; nr 2 s. 75-99

Nagrody i stypendia:

 • Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych (2014)
 • Pierwsza nagroda Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka za najlepszą pracę magisterska z dziedziny praw człowieka (2010).