Maciej Tomaszewski

Rok urodzenia

1941

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Wykształcenie

 • Wyższe, doktor nauk prawnych

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 1964 r do chwili obecnej – nauczyciel akademicki ,obecnie docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Od 1992 r. do chwili obecnej – konsultant ( of counsel) biura warszawskiego międzynarodowej kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter lub arbiter przewodniczący w ok. 300 sprawach krajowych i międzynarodowych – zarówno w arbitrażu instytucjonalnym, jak i ad hoc.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

Publikacje

 1. Umowa o arbitraż, w: System Prawa Handlowego, Tom 8 Arbitraż handlowy , Warszawa 2010, s .259-355.;
 2. Przyczyny wyłączenia arbitra w świetle prawa polskiego, w: Międzynarodowy i Krajowy Arbitraż Handlowy u progu XXI Wieku, Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008, s. 245-260;
 3. Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie, „Przegląd Sądowy” 2006, Nr 1, s. 34-64.