Maksymilian Pazdan

Rok urodzenia

1936

Miejsce zamieszkania

Katowice

Narodowość

 • polska

Języki

 • francuski
 • niemiecki

Specjalizacje

 • prawo spółek
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

profesor nauk prawnych

Wykształcenie

 • W 1957 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • W 1964 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, habilitował się w 1974, a w 1979 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 1956 pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1968 przeszedł do Katedry Prawa Cywilnego Obrotu Wewnętrznego i Międzynarodowego na Uniwersytecie Śląskim. Od tego czasu związany z tą uczelnią. Kierował na niej Katedrą Prawa cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prorektora ds. nauki. W latach 1990-1996 przez dwie kadencje rektor Uniwersytetu Śląskiego.

 • Od 2007 związany również z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2010 r. kierownik Katedry Prawa Cywilnego na tej uczelni.

 • Członek Rady programowej Kwartalnika Prawa Prywatnego i Rejenta, członek komitetu redakcyjnego Orzecznictwa Sądów Polskich, Państwa i Prawa oraz Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace z Prawa Własności Intelektualnej. Przewodniczący rady programowej i redaktor naczelny Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Udział w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique;
 • Academie Internationele de Droit Compare;
 • Komitet Nauk Prawnych PAN oddział Katowic;
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • Stowarzyszenie Polskich Arbitrów;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Uniersytetu Śląskiego.

Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999-2001).

Wieloletni członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie sprawiedliwości.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1980) i Oficerskim (1987), Orderem Odrodzenia Polski oraz kawalerią francuskiego Orderu Palm Akademickich (1987). Otrzymał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu w Rostwie na Donem (2005) oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Publikacje

 1. System Prawa Prywatnego: Tom 20A, B i C: Prawo Prywatne Międzynarodowe, C. H. Beck, 2014 (redaktor);
 2. Des neue ponische Gesetz uber das IPR, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 1, s. 77-81;
 3. Kodeks cywilny: komentarz [do] art. 1-449 / red. Krzysztof Pietrzykowski, C.H. Beck, 2013;
 4. Kolizyjnoprawny wybór prawa a inne przejawy autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym / W: Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowu Markiewiczowi. – Warszawa: Wolters Kluwer Business, 2013;
 5. Prawo prywatne międzynarodowe, Wyd. 15 – Warszawa: LexisNexis, 2012;
 6. Verfugungen von Todes wegen in den deutsh-polnischen Beziehungen / W: Festschrift fur Dieter Martiny zum 70. Geburtstag, Red. Normann Witzleb, Reinhard Ellger, Peter Mankowski, Hanno Merkt, Oliver Remien, MOHR SIEBECK 2014.