Małgorzata Modzelewska de Raad

Rok urodzenia

1972

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • polski

Specjalizacje

 • media i nowe technologie
 • prawo antymonopolowe
 • prawo konkurencji
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Magister prawa – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Prawo Europejskie – Wydział Prawa, Uniwersytet Utrechcki;
 • Postgraduate Studies in Competition Law: King’s College, University of London.

Przebieg kariery zawodowej

 • 1996 –styczeń 1997: SAP Projekt Sp. z o.o.;
 • Styczeń 1997 – sierpień 1998: Coopers&Lybrand Doradztwo Prawne Sp. z o.o.;
 • Sierpień 1998 – 30.09.2013: Wierzbowski Eversheds Sp. k.; od 1.07.2007 – Partner;
 • 1.10.2013 – obecnie: Modzelewska&Paśnik Sp. j. – Wspólnik.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Reprezentacja przedsiębiorców w charakterze pełnomocnika w kilkunastu postępowaniach arbitrażowych, głównie – przed Sądem Arbitrażowym przy KIG. Od 2008 – udział w charakterze pełnomocnika w kilku międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (wg reguł ICC oraz UNICTRAL).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Izba Adwokacka w Warszawie; 
 • Stowarzyszenie Prawa Konkurencji;
 • Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych;
 • ArbitralWomen.

Publikacje

 1. Komentarz do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wyd. CH Beck, 2014 (współautorstwo z prof. T. Skocznym fragmentu Komentarza);
 2. Omówienia orzeczenia „O2 Germany GmbH&Co OHG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich” [w:] Orzecznictwo Sądów Wspólnotowych w Sprawach Konkurencji w latach 2004-2009, Wolters Kluwer, 2010; 
 3. „More economic approach to exclusivity agreements: how does it work in practice? Case comment to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw of 25 February 2010 – Lesaffre Polska” [w:] Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2011, 4(5), 2011.