Małgorzata Podrecka

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski
 • rosyjski
 • włoski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński, 2001;
 • Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński, 1994;
 • Katolicki Uniwersytet Leuven, Belgia, 1992-1993, program Tempus;
 • Uniwersytet Ludwika Maksymiliana, Monachium, Niemcy, 1998-1999, stypendium bawarskiego Ministerstwa Nauki, Badań i Sztuki (Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst).

Przebieg kariery zawodowej

 • Małgorzata Podrecka wykonuje zawód radcy prawnego od 1997 roku. Od 2005r. jest dyrektorem Biura Prawnego Can-Pack S.A. Odpowiada za kompleksową obsługę prawną Grupy Can-Pack, w tym w zakresie bieżącej działalności operacyjnej, finansowej oraz inwestycyjnej, jak również za nadzór korporacyjny nad spółkami wchodzącymi w skład Grupy.

 • Małgorzata Podrecka specjalizuje się w negocjowaniu umów handlowych, w tym wieloletnich kontraktów z zakresu międzynarodowej sprzedaży towarów oraz porozumień związanych z realizacją projektów inwestycyjnych, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak i fuzji i przejęć, w tym m.in. w krajach systemu common law oraz w krajach arabskich.

 • Małgorzata Podrecka wykorzystuje w pracy zawodowej wiedzę zdobytą na licznych seminariach z zakresu prawa, podatków i zarządzania, w tym na warsztatach organizowanych przez Harvard Law School, Falconbury Business Seminars, Ernst & Young Academy of Business, PKPP Lewiatan.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Małgorzata Podrecka występowała jako pełnomocnik w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
 • Była doradcą po stronie powoda w międzynarodowym sporze inwestycyjnym z rządem obcego państwa, rozstrzyganym przez sąd arbitrażowy.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Od 1997 roku Małgorzata Podrecka jest zrzeszona w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
 • Od roku 2010 jest członkinią stowarzyszenia Arbitral Women.

Publikacje

 1. Pojęcie obciążenia rzeczy w prawie prywatnym, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 4/2008*;
 2. Rękojmia za wadę prawną przy sprzedaży rzeczy ruchomych, Przegląd Sądowy, 11-12/2006*;
 3. Skutki prawne zastrzeżenia prawa własności w obrocie międzynarodowym. Wybrane zagadnienia, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1/2006*;
 4. Rozwiązanie umowy za zgodą stron, Bydgoszcz 2003;
 5. Pojęcie rozwiązania umowy, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 4/2001;
 6. Zaspokojenie interesu wierzyciela przez zastępcze spełnienie świadczenia, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1/1999.

(*) opublikowane pod pseudonimem Marianna Podhorecka