Małgorzata Surdek

Rok urodzenia

1970

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo energetyczne
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • projekty infrastrukturalne
 • ubezpieczenia
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • 1989 – 1995 – Uniwesytet Marii Curie Skłodowskiej, MA in International Relations;
 • 1992 – 1996 – Uniwersytet MariiCurie Skłodowskiej, MA in Law;
 • 1999 – 2000 – King’s College University of London, Postgraduate Diploma in European Union Law;
 • 2013 – 2014 – Queen Mary University of London, Postgraduate Diploma in International Commercial Arbitration;
 • 2014 – present – ICC Advanced Arbitration Academy for CEE.

Przebieg kariery zawodowej

 • 1996 – do chwili obecnej CMS Cameron McKenna, partner.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Reprezentowanie poslkich spółek w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych według regulaminów arbitrażowych ICC, SCC i UNCITRAL m.in. w sprawach dot. sporów budowlanych, sporów związanych z transakcjami M&A i projektami jont venture;
 • Reprezentowanie polskich i zagranicznych podmiotów w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG m. in, w sprawch umów międzynarodowej sprzedaży towarów;
 • Doradztwo na rzecz zagranicznych inwestorów w międzynarodowych arbitrażach inwestycyjnych dotyczących inwestycji w Polsce na podstawie odpowiednich umów o wzajemnej ochronie inwestycji;
 • Udział w pracach Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego przy Konfereracji Lewiatan.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Chartered Institute of Arbitrators (Member, MCIArb);
 • Arbitral Women.

Publikacje

 1. Czy istnieje potrzeba kodyfikowania zasad etyki dotyczących pełnomocników stron w arbitrażu międzynarodowym? Uwagi na kanwie Wytycznych IBA w sprawie reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym, Biul. Arb 2014, Nr 21, s. 79-84.

Udział w konferencjach poświęconych tematyce arbitrażowej w charakterze prelegenta, m.in.:

 1. 2012: Third Party Funding in International Arbitration, VIS pre-moot court, Uniwersytet Warszawski;
 2. 2013: Current trends in international arbitration, Polish – Ukrainian Twin Conference (SA Lewiatan i Ukrainian Bar Association), Kijów;
 3. 2013: Insolvency and arbitration, Baltic Arbitration Days, Ryga;
 4. 2013: M&A and Shareholders’ Disputes in CEE w ramach konferencji SA Lewiatan Dispute Resolution i M&A Transaction: Tactis, Challenges, Defences;
 5. 2013: Does the system of investment treaty abitration need revision?, FDI pree-moot court, Uniwersytet Warszawski;
 6. 2014: Postępowania post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego uznawanie i wykonanie orzeczeń arbitrażowych, Konferencja SA Lewiatan, Warszawa;
 7. 2014: Cost in Investment Arbitration: Should the Loser Pay All? FDI pree-moot court, Warsaw University.