Marek Chmaj

Rok urodzenia:

1969

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo antymonopolowe
 • prawo energetyczne
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Strona www

Wykształcenie

 • Wyższe, profesor nauk prawnych

Przebieg kariery zawodowej

 • Profesor dr hab. nauk prawnych
 • od 2001 r. radca prawny
 • Partner zarządzający w Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy; 
 • Kierownik Katedry Prawa Publicznego na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 • ekspert m.in. Sejmu RP i Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Instytutu Spraw Publicznych oraz organów samorządu terytorialnego
 • Stały ekspert Komisji Sejmowych
 • Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa samorządowego oraz prawie dwustu innych publikacji
 • Wykładał na wielu uniwersytetach polskich (UMCS, UMK, UWM) i zagranicznych, m.in. w Castellon (Hiszpania), Bari (Włochy) oraz Rydze (Łotwa)
 • Dziekan Wydziału Ekonomiczno Prawnego Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie (1998-2007)

Doświadczenie arbitrażowe

 • Uczestnictwo w kilku rozprawach arbitrażowych oraz przewodniczenie składom orzekającym

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego

Publikacje

 1. Wolność zrzeszania się w Polsce, (red.) Marek. Chmaj, Warszawa 2008, Wyd. C. H. Beck,  ss. 234
 2. Zamówienia publiczne, (red.) Marek Chmaj, Warszawa 2008, Wyd. Publicus, ss. 351 (wydanie II: Warszawa 2010, s. 364)
 3. Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Przemysław Szustakiewicz: Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, Wyd. C. H. Beck, ss. 203
 4. Administracja rządowa w Polsce, (red.) Marek Chmaj, Warszawa 2012, Wyd. Difin, ss. 22
 5. Status prawny rady gminy, (red.) Marek Chmaj, Warszawa 2012, Wyd. Difin, ss 288
 6. Prawo samorządu terytorialnego, (red.) Marek Chmaj, Warszawa 2013, Wyd. Difin, ss. 312