Marek Puwalski

Rok urodzenia

1979

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • polski
 • portugalski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • media i nowe technologie
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe prawnicze: Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji, druga najlepsza praca magisterska) i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu LL.M. w Międzynarodowym Prawie Gospodarczym i Handlowym na Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie (pierwsza lokata i stypendium banku Millenium bcp).
 • Dodatkowo Marek Puwalski ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa angielskiego i europejskiego na Cambridge University (z wyróżnieniem) oraz seminarium w zakresie fuzji i przejęć na Harvard University (Mergers and Acquisitions: Strategy, Execution and Post-Merger Management, Harvard Business School 2018).

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 2008 r. – Współzałożyciel oraz partner zarządzający Puwalscy & Partners spółka partnerska Kancelaria Radców Prawnych;
 • 2003-2007 – prawnik w Kancelarii Kuczek Maruta i Wspólnicy spółka jawna Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie na stanowisku młodszego konsultanta, konsultanta, radcy prawnego;
 • 2003 roku – staż zawodowy w kancelarii Dr. Petereit & Armbrüster Rechtsanwälte w Moguncji.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Czynny arbiter orzekający w postępowaniach arbitrażowych toczących się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, w tym jako arbiter przewodniczący.

 • Pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach arbitrażowych z siedzibą (miejscem) w Warszawie, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz w postępowaniach ad hoc prowadzonych według Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL.

 • Pełnomocnik procesowy w międzynarodowych arbitrażach handlowych prowadzonych na podstawie regulaminów arbitrażowych takich jak: Swiss Rules of International Arbitration (Swiss Rules), UNCITRAL Arbitration Rules oraz ICC Arbitration Rules, w tym w arbitrażach z siedzibą (miejscem) w Genewie i w Wiedniu.

 • Pełnomocnik w postępowaniach post-arbitrażowych toczących się przed Sądami Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

 • Aktywny mediator w sprawach gospodarczych wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Krakowie, Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji.

 • Przewodniczący Komisji Rozjemczych powołanych w ramach kontraktów FIDIC.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) w Londynie (Fellow).

 • Członek International Bar Association – IBA (Corporate and M&A Law Committee, International Construction Projects Committee, Arbitration Committee).

 • Arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

 • Arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

 • Przedstawiciel Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej oraz Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej w Krakowie.

 • Wykładowca Międzynarodowego Prawa Gospodarczego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (2013-2015).

 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Publikacje

 1. Marek Puwalski, 2003, Prawo do prywatności osób publicznych, TNOiK.