Maria Ślązak

Rok urodzenia

1950

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo antymonopolowe
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo konkurencji
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny, adwokat

Wykształcenie

 • Wyższe
 • Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • studium w zakresie prawa europejskiego i prawa brytyjskiego, zorganizowane przez Uniwersytet Cambridge;
 • podyplomowe studia z prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
 • liczne staże zawodowe m.in. w Kanadzie, Danii i Irlandii oraz seminaria w kraju i za granicą;

Przebieg kariery zawodowej

 • Partner w Kancelarii Ślązak i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych
 • Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych różnych branż w ramach prowadzonej od 1991 r. kancelarii; w szczególności kompleksowa obsługa inwestycji zagranicznych zarówno w zakresie prawa handlowego jak i inwestycji w nieruchomości, ogólnych zasad prawa podatkowego, prawa konkurencji, obsługa prawna banków i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, doradztwo w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych, udział w negocjacjach oraz przygotowywanie kontraktów handlowych, w tym między innymi z zakresu prawa farmaceutycznego; rozwiązywanie sporów między stronami poprzez prowadzenie negocjacji lub mediacji, a jedynie gdy jest to ostatecznie konieczne w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;
 • Nagroda Złoty Paragraf w 2012 dla najlepszego radcy prawnego;
 • odznaczenie Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości w 2011 r.;

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter  Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
 • wielokrotny arbiter w sprawach prowadzonych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • wiceprezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), najbardziej prestiżowej organizacji zrzeszającej samorządy prawnicze Państw Członkowskich Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących, która reprezentuje ponad milion prawników europejskich;
 • wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie;
 • członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) oraz komisji opiniującej wnioski samorządów prawniczych z całego świata o członkostwo w tej organizacji.