Mateusz Pilich

Rok urodzenia

1975

Miejsce zamieszkania

Podkowa Leśna

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • transport, spedycja
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

ukończył aplikację sądową, od 2011 adwokat

Wykształcenie

 • Prawnicze – doktor nauk prawnych;
 • Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.

Przebieg kariery zawodowej

 • 1999-2001 Specjalista ds prawnych w różnych instytucjach;
 • 2000-2004 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Doktorant Dziennego Studium Doktoranckiego;
 • 2001-2002 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa – Główny Księgowy;
 • 2002-2005 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa – Zastępca Dyrektora;
 • 2005-2008 Sąd Najwyższy, Warszawa – Asystent Sędziego, Izba Cywilna;
 • 2006 i nadal Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Adiunkt;
 • 2008 i nadal Sąd Najwyższy, Warszawa – Członek Biura Studiów i Analiz.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Aktualnie brak (do 2012 członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego).

Publikacje

 1. Ausrichten der Tätigkeit des Unternehmers auf den Wohnsitzstaat des Verbrauchers, Anm. zu EuGH 18. Mai 2010, verb. Rs. C-585/08 Pammer./.Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG und C-144/09 Hotel Alpenhof GmbH./.Heller, GPR – ZEITSCHRIFT FÜR GEMEINSCHAFTSPRIVATRECHT 2011/4, s. 178-182
 2. Siła wyższa jako przesłanka nieodpowiedzialności przewoźnika za przesyłkę, PAŃSTWO I PRAWO 2008/4, s. 89-99
 3. Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uznanie i wykonanie zagranicznego orzeczenia arbitrażowego, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO 2003/1, s. 157-187
 4. Law Applicable to Insurance Contracts in the Light of the Rome I Regulation, STUDIA IURIDICA 2012/LIV, s. 197-220
 5. Prawo właściwe dla dóbr osobistych i ich ochrony, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO 2012/3, s. 599-650
 6. Law Applicable to the Merits of the Dispute Submitted to Arbitration in the Absence of the Choice of Law by the Parties (Remarks on Polish Law), CZECH (& CENTRAL EUROPEAN) YEARBOOK OF ARBITRATION 2012, s. 191-210