Mirosław Pawełczyk

Rok urodzenia

1972

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo antymonopolowe
 • prawo energetyczne
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • transport, spedycja
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • 2002 – tytuł doktora nauk prawnych;

 • 2014 – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 1996 r. do dnia dzisiejszego wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 • Lider Zespołu Badawczego Publicznego Prawa Gospodarczego przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.

 • Od 2003 r. radca prawny (nr wpisu WA-10000, OIRP Warszawa),

 • Partner zarządzający kancelarii prawnej (Kancelaria radcy prawnego dr hab. Mirosław Pawełczyk).

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Sędzia Sądu Giełdowego;
 • Sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
 • Arbiter Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej;
 • Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan;
 • Wiceprzewodniczący Sądu Polubownego przy Związku Piłki Ręcznej;
 • Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim (PKOL).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych;
 • Członek rady programowej czasopisma „Radca Prawny”;
 • Członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią;
 • Członek rady naukowej czasopisma „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego”;
 • Członek komisji zjazdowej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Zespołu ds. Funduszy Europejskich przy Krajowej Radzie Radców Prawnych;
 • Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych;
 • Członek Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Energetycznej.

Publikacje

 1. Prawo informatyczne i geoinformacyjne, C.H. Beck, 2021 (współautor);
 2. Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, C.H. Beck, 2020 (współautor);
 3. Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, C.H. Beck, 2018 (współautor);
 4. Publiczne prawo gospodarcze: zarys wykładu, Wolters Kluwer, 2017 (współautor);
 5. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016 (współautor);
 6. Rozwój funkcji logistycznych w Grupie PKP, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021 (współautor).