Monika Diehl

Rok urodzenia:

1988

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • media i nowe technologie
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo energetyczne
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie

Wykształcenie

 • Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012)
 • Magister Stosunków Międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • Uniwersytetu Warszawskiego (2012)

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 2012 roku związana z Departamentem Postępowań Spornych i Arbitrażu (Litigation & Dispute Resolution) Clifford Chance w Warszawie
 • od 2012 roku członkini Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2016 roku)

Doświadczenie arbitrażowe

Monika Diehl reprezentuje klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym na podstawie regulaminów arbitrażowych ICC, UNCITRAL, SA KIG, a także z siedzibą w Paryżu, Brukseli, Genewie oraz administrowanych przez Permanent Court of Arbitration w Hadze), w szczególności w sporach z zakresu inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych oraz sporach dotyczących sektora energetycznego, nieruchomościowego i finansowego. Posiada również doświadczenie w pełnieniu roli sekretarza trybunału arbitrażowego w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.

Przykładowe doświadczenie obejmuje:

 • reprezentowanie inwestorów farm wiatrowych w postępowaniach arbitrażowych dotyczących unieważnienia długoterminowych umów nabycia zielonych certyfikatów (SA KIG);
 • pełnienie funkcji sekretarza trybunału arbitrażowego w sprawie dotyczącej wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczenie usług doradczych (SA KIG);
 • reprezentowanie spółki deweloperskiej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym transakcji zakupu centrum handlowego w Polsce (ICC);
 • reprezentowanie funduszu inwestycyjnego w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym wad budynku biurowego (ICC);
 • reprezentowanie grupy budowlanej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym budowy elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w Ameryce Południowej (ICC);
 • reprezentowanie zamawiającego z sektora ropy naftowej i gazu w postępowaniu arbitrażowym z konsorcjum wykonawców dotyczącym inwestycji budowlanej w Polsce (ICC);
 • reprezentowanie inwestora przeciwko państwu w związku z umowami zawartymi z przedsiębiorstwami państwowymi oraz zmianami regulacyjnymi w systemie wsparcia energii wiatrowej (UNCITRAL);
 • reprezentowanie inwestora przeciwko państwu w związku z zarzutami dyskryminacji i działaniami wymiaru sprawiedliwości (UNCITRAL).

Od wielu lat zaangażowana w międzynarodowe arbitrażowe konkursy typu moot court: Vis Moot (arbitraż handlowy) oraz Foreign Direct Investment Moot (arbitraż inwestycyjny), zarówno jako trener drużyny Uniwersytetu Warszawskiego (w tym zwycięskiej drużyny UW w konkursie FDI Moot w 2014 roku), jak i arbiter podczas finałów konkursów. Ukończyła kursy arbitrażowe współorganizowane przez ośrodki akademickie w Niemczech: 9. Cologne Arbitration Academy oraz V. Düsseldorf International Arbitration School.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członkini Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan
 • Wiceprzewodnicząca i Członkini Sekcji Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • Członkini ArbitralWomen
 • Członkini ICC YAF
 • Członkini Greener Arbitrations Europe Sub-Committee

Publikacje

 1. Arbitration Guide, IBA Arbitration Committee, POLAND, 2018;
 2. Zgodność inwestycji i działań inwestora z prawem na tle sprawy Jukosu (Legality of investments and investor’s actions in the context of Yukos case), Biuletyn Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG (Nr 22, styczeń 2015);
 3. International Execution against Judgment Debtors, Thomson Reuters, 2020 (rozdział 62, dotyczący egzekucji wyroków zagranicznych w Polsce);
 4. Ugoda w postępowaniu arbitrażowym, Biuletyn Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG (czerwiec 2021) (w druku);
 5. DELOS Guide to Arbitration Places (GAP), Poland, 2021 (publikacja w aktualizacji);