Monika Kwiatkowska

Rok urodzenia

1978

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Od 28 maja 2008 r. – radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie;
 • Od 10.2007 r. – seminarium doktoranckie z zakresu prawa i procedury administracyjnej – Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracyjnej;
 • 10.2004 r. – aplikant radcowski, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie;
 • 10.1997 r. – 05.2002 r. – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dzienne studia magisterskie, kierunek prawo.

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 10.2008 r. – radca prawny, Urząd m. st. Warszawy;

 • 10.2014 r. – 02.2008 r. – staże w kancelariach prawnych (m. in. Kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak sp. k., Kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto), praktyki w sądach i prokuraturze;

Doświadczenie arbitrażowe

Doświadczenie zdobyte podczas pracy w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej a także w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego.

Publikacje

Obowiązki przedsiębiorców – wytwórców odpadów na podstawie ustawy o odpadach, Kwartalnik Prawa Publicznego, Nr 3-4/2008.