Paweł Marcisz

Rok urodzenia

1983

Miejsce zamieszkania

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski

Specjalizacje

 • media i nowe technologie
 • prawo antymonopolowe
 • prawo konkurencji
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Strona www

Wykształcenie

 • doktor nauk prawnych, magister filozofii.

Przebieg kariery zawodowej

 • obecnie: adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (od 2012 r.), współpracownik zagraniczny Study Hub for International Economic Law and Development na Uniwersytecie w Kopenhadze (od 2020 r.), of counsel w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy (od 2017 r.), wykładowca na aplikacji adwokackiej (od 2012 r.).

Doświadczenie arbitrażowe

 • orzekałem jako arbiter ad hoc w tutejszym sądzie arbitrażowym, jak również w sądzie arbitrażowym przy KIG-u; reprezentowałem klientów w sporach arbitrażowych jako adwokat.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego,

 • The International Society for Public Law.

Publikacje

 1. Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015,
 2. z Joanną Lam, Dopuszczalność arbitrażu inwestycyjnego: między Achmeą a CETĄ. Glosa do orzeczenia Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych ARB/12/12, Europejski Przegląd Sądowy 11/2019,
 3. z Aleksandrą Orzeł-Jakubowską, The Right to Be Unheard: Recognition and Enforcement of Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitrators in the EU, Journal of International Dispute Settlement 10(1)/2019,
 4. Sąd obowiązany do zadania pytania prejudycjalnego w polskim postępowaniu cywilnym, Europejski Przegląd Sądowy 9/2017,
 5. Tworzenie prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w:) S. Biernat (red.) Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej, t. I, Warszawa 2020,
 6. Prawo pierwotne Unii Europejskiej (w:) A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, Podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny, prawo materialne, Warszawa 2017 (i kolejne wydania).