Paweł Pietkiewicz

Rok urodzenia

1970

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • Maj 2006 – do chwili obecnej – partner międzynarodowy kancelarii CMS Cameron McKenna w Warszawie;
 • Maj 2000 – maj 2006 – partner kancelarii CMS Cameron McKenna w Warszawie;
 • Maj 1998 – maj 2000 – prawnik w kancelarii CMS Cameron McKenna w Warszawie;
 • Wrzesień 1994 – maj 1998 – White & Case (Polska) Sp. z o.o. w Warszawie;
 • Listopad 1995 – maj 1996 – staż prawniczy w White & Case w Paryżu;
 • Październik 1993 – czerwiec 1994 – Clifford Chance Sp. z o.o. w Warszawie;
 • Czerwiec 1992 – październik 1993 – Vinson & Elkins Poland Sp. z o.o. w Warszawie;
 • Sierpień 1991 – staż w firmie konsultingowej DDH Cooperators w Gandawie, Belgia.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Paweł Pietkiewicz był arbitrem w postępowaniach prowadzonych na podstawie regulaminów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji „Lewiatan” oraz Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie;
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (od 2007 roku Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego);
 • Association H. Capitant des Amis de la Culture Juridique Française;
 • Defence Research Institute Europe;
 • Country Chair of Poland w DRI Europe.

Publikacje

 1. Klauzula arbitrażowa, Monitor Prawniczy, 2002, Nr 2, współautor z Karolem Rutkowskim;
 2. Poland: Capacity to enter into an arbitration agreement, International Arbitration Law Review 2002, 5(5), N53-54; wspó³autor z Bartoszem Dêbskim;
 3. Potrzeba ochrony interesów zbiorowych w świetle praktyki, Referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego dotyczącej pozwów zbiorowych w styczniu 2007 w Warszawie. Opublikowany w materiałach konferencyjnych;
 4. Wyłączenie arbitra. Wybrane problemy proceduralne na tle przepisów Części piątej Kodeksu postępowania cywilnego, w: Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, red. P. Nowaczyk, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, A. Tynel, Warszawa 2008;
 5. Zaliczka obydwu stron na koszty postępowania przed sądem polubownym. Roszczenie o zasądzenie nadpłaconej zaliczki, Kwartalnik ADR Arbitraż i Mediacja, 2009, Nr 2 (6).