Paweł Samborski

Rok urodzenia

1978

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • media i nowe technologie
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • projekty infrastrukturalne
 • transport, spedycja

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji;
 • University of Cambridge, Diploma in English and European Legal Studies;
 • King’s College, Construction Law and Dispute Resolution;
 • ICC Advanced Arbitration Academy.

Przebieg kariery zawodowej

 • 2019 – aktualnie – partner Baker McKenzie, Praktyka Rozwiązywania Sporów;
 • 2011-2019 – local partner White & Case, Praktyka Arbitrażu Międzynarodowego;
 • 2005-2011 – associate CMS Cameron Mckenna, Dział Rozwiązywania Sporów;
 • 2003-2005 – associate Wierzbowski Eversheds, Dział Rozwiązywania Sporów i Dział Nowych Technologii (TMT).

Doświadczenie arbitrażowe

Pełnomocnik w wielu sporach przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz trybunałem arbitrażowym ad hoc, dotyczących m. in. rozliczeń transakcji M&A, rozliczeń konsorcjum, transakcji nieruchomościowych, roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie, przedłużenie czasu, kary umowne, odszkodowanie wynikających z realizacji inwestycji budowlanych w tym m. in. autostrad, kolei, tramwajów, rafinerii, gazociągów, centrów handlowych, budynków biurowych.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • King’s College Society of Construction Law;
 • FIDIC, członek Integrity Management Committee;
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, Członek Zarządu;
 • Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, członek Komitetu Arbitrażowego.