Piotr Bytnerowicz

Rok urodzenia:

1982

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo podatkowe
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Magister nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski (2006 r.)
 • Dyplom Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2004 r.)
 • ICC Advanced Arbitration Academy for Central and Eastern Europe (w trakcie od 2014 r., spodziewane zakończenie – grudzień 2015 r.)

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 02.2011   Senior Associate w dziale sporów sądowych i arbitrażu White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp. k.;  w tym, okresie od 01.2013 do 07 2013 – secondment do biura White & Case w Londynie (praca w praktykach Construction i International Arbitration)

 • 08.2009 – 01.2011  Associate  w dziale rozwiązywania sporów CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k.

 • 02.2007 –  06.2009  Associate w dziale rozwiązywania sporów Clifford Chance Janicka, Namiotkiewicz, Dębowski i wspólnicy sp. k.

 • 01.2005 – 01.2007  Associate w dziale rozwiązywania sporów CMS Cameron McKenna Paweł Dębowski sp. k.

 • 09.2004  Praktyka zawodowa w Clifford Chance Janicka-Sosna, Namiotkiewicz i wspólnicy sp. k.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Reprezentowanie pozwanego (międzynarodowego inwestora, właściciela centrum handlowego) w postępowaniu arbitrażowym KIG przeciwko niedoszłemu najemcy
 • Reprezentowanie powoda i pozwanego wzajemnego (spółki komunalnej jednego z polskich miast) w postępowaniu arbitrażowym ICC przeciwko generalnemu wykonawcy szybkiej linii tramwajowej (inwestycja realizowana w oparciu o wzorzec umowny FIDIC)
 • Reprezentowanie powoda i pozwanego wzajemnego (generalnego wykonawcy unikalnej inwestycji handlowo-biurowo-usługowej) w postępowaniu arbitrażowym ICC dotyczącym m.in. roszczeń wykonawcy na kwotę blisko 30 milionów EURO (inwestycja realizowana w oparciu o wzorzec umowny FIDIC)
 • Doradzanie klientowi w sprawie potencjalnego wystąpienia z roszczeniami w arbitrażu inwestycyjnym
 • Reprezentowanie pozwanego (producenta napojów alkoholowych) w postępowaniu arbitrażowym KIG przeciwko dystrybutorowi jego produktów na rynku brytyjskim
 • Praca dla pozwanego (międzynarodowego inwestora na rynku nieruchomości) przy prowadzeniu postępowania arbitrażowego ICC dotyczącego roszczenia o zapłatę tzw. earn-out fee w związku z realizacją transakcji sale and leaseback dotyczącej sieci hipermarketów na terenie Polski
 • Praca dla spółki komunalnej przy prowadzeniu postępowania arbitrażowego ICC przeciwko generalnemu wykonawcy inwestycji z zakresu infrastruktury transportowej (inwestycja realizowana w oparciu o wzorzec umowny FIDIC)
 • Występowanie w roli arbitra podczas konkursów arbitrażowych.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Chartered Institute of Arbitrators (ACIArb)
 • Society of Construction Law
 • Mediator Międzynarodowego Centrum Mediacji
 • Izba Adwokacka w Warszawie
 • Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP)
 • ICC IAF

Publikacje

 1. Termin na zgłoszenie roszczenia wzajemnego w postępowaniu arbitrażowym według Regulaminu ICC, e-Przegląd Arbitrażowy, 2010, Nr 2
 2. Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym, e-Przegląd Arbitrażowy, 2011, Nr 1
 3. Zastrzeżenie w klauzuli 20.1 FIDIC 28-dniowego terminu na zgłaszanie roszczeń przez wykonawcę, e-Przegląd Arbitrażowy, 2012, Nr 1
 4. Klauzula 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC, Biuletyn Konsultant, 2012, Nr 26
 5. „Firmy otrzymały sprawny arbitraż” – artykuł na temat nowego regulaminu arbitrażowego ICC, Rzeczpospolita, 3 stycznia 2012
 6. „Jak się zarabia na cudzym sporze” – artykuł na temat finansowania sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding), Rzeczpospolita, 14 maja 2014