Rafał T. Stroiński

Rok urodzenia

1971

Miejsce zamieszkania

Zalesie Górne

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • hiszpański
 • polski
 • portugalski

Specjalizacje

 • fundusze private equity i venture capital
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • media i nowe technologie
 • prawo spółek
 • rynki kapitałowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, adwokat (Attorney and Counselor At Law) w Stanie Nowy Jork, USA

Wykształcenie

 • 2005-2006 – Stypendysta Komisji Fulbrighta oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Stanford Law School;
 • 2001 – Doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1999 – LL.M., Harvard Law School;
 • 1996 – Magister nauk prawnych – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem;
 • 1995 – Magister filologii – Katedra Iberystyki, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1993 – Dyplom z wyróżnieniem uzyskany w Szkole Prawa Angielskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przebieg kariery zawodowej

 • 2001 do chwili obecnej – Adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2007 do chwili obecnej – Partner w kancelarii CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa; 2005-2006 – Stypendysta Komisji Fulbrighta oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Stanford Law School;
 • 1997-2007 – Prawnik w kancelarii CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa;
 • 1998-1999 – Studia na Harvard Law School oraz współpraca w charakterze Research Assistant dla Profesora Jona Hansona z Harvard Law School nad badaniami dotyczącymi wypłaty odpraw dla członków organów spółek;
 • 1996-2001 – Studia doktoranckie w Instytucie Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1993-1997 – Młodszy prawnik w kancelarii Clifford Chance, Warszawa.

Doświadczenie arbitrażowe

 • 1999 – Szkoła mediacji oraz negocjacji w Harvard Law School (Harvard Negotiation Project);
 • Wpisany na listę sędziów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan od 2005 r.;
 • Obecnie Arbiter w jednej z bieżących spraw.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (www.ora-warszawa.com.pl);
 • American Bar Association – adwokat w stanie Nowy Jork, USA. Członek sekcji prawa gospodarczego oraz prawa międzynarodowego (www.abanet.org);
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych – członek komitetu do spraw corporate governance oraz komitetu do spraw innowacji i małych oraz średnich przedsiębiorstw (www.psik.org.pl);
 • Członek rady dyrektorów US-Polish Trade Council (USPTC), Kalifornia, USA (www.usptc.org);
 • Członek założyciel oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Harvard Club of Poland (www.harvardclubofpoland.org);
 • Członek European Association of Law and Economics (www.eale.org);
 • Członek założyciel oraz Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (www.pseap.org);
 • Członek założyciel European Center for Comparative and Commercial Law (www.c-law.org);
 • Ekspert w Instytucie Sobieskiego (think-tank) (www.sobieski.org.pl).

Publikacje

 1. Monografia: Przedsiębiorstwo, charakter prawny oraz zbycie w prawie amerykańskim, francuskim i polskim, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002;
 2. Publikacje książkowe: Kompetencje organów zarządzająco-nadzorczych organów spółki akcyjnej do kształtowania swojego składu – uwagi na tle prawnoporównawczym [w:] W kierunku Europeizacji Prawa Prywatnego. Księga Pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa – 2007 rok;
 3. Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym, [w:] J. Napierała, M. Cejmer, T. Sójka [red.], Europejskie prawo spólek. Corporate Governance (t. III), Wydawnictwo Zakamycze, Kraków – 2006 rok;
 4. Wprowadzenie do analizy ekonomicznej prawa (Law and Economics), [w:] M. Bednarski, J. Wilkin [red.], Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003. Wydanie II 2005.Wydanie III 2007Wydanie IV 2008;
 5. Artykuły w języku angielskim: Shareholder or Manager? On Corporate Governance in Private Equity Investee Companies in Poland, European Company Law, Rok 4, Nr 2/2007 Takeovers in Poland – Current Regulation and Towards Implementation of the Takeover Directive, European Business Law Journal, Rok 16, Nr 6/2005.

Autor wielu artykułów w języku polskim i angielskim na temat prawa korporacyjnego i cywilnego publikowanych w kraju i za granicą.