Robert Rykowski

Rok urodzenia

1971

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Przebieg kariery zawodowej

 • od 1999 r. – własna praktyka adwokacka (po ukończeniu aplikacji sądowej (1997 r.) oraz adwokackiej (1999 r.) rozpoczęcie prowadzenia praktyki adwokackiej, podejmującej współpracę z Kancelarią Wierzbowski Eversheds  – spółką stowarzyszoną do marca 2005 r. z PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.;
 • wykładowca w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie;
 • arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
 • wykładowca prawa cywilnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;
 • w latach 1995 – 1997 asystent w Instytucie Prawa i Samorządu Terytorialnego.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Publikacje

 1. „Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego” – monografia wydana przez wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., Robert Rykowski;
 2. „Hipoteczny list zastawny” – monografia wydana przez wydawnictwo Zakamycze, Warszawa 2000 r., Robert Rykowski we współpracy z Adamem Pietrasikiem;
 3. „Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie” – PPH nr 6 (33) 1995, Robert Rykowski;
 4. „Powiernicze przeniesienie udziału w spółce z o.o.” – PPH nr 6 (57) 1997, Robert Rykowski;
 5. „Niektóre zagadnienia hipotecznego listu zastawnego” – PPH nr 7 (70) 1998, Robert Rykowski;
 6. „Zasady rozporządzania akcjami w kodeksie spółek handlowych” – PPH nr 5 (104) 2001, Robert Rykowski;
 7. „Uwagi o bankowym rachunku powierniczym” – PPH nr 7 (154) 2005, Robert Rykowski;
 8. „Status prawny urządzeń przesyłowych z art. 49 k.c. – uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego” – PPH nr 7 (203) 2009, Robert Rykowski;
 9. „Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie Cywilnym” – PS nr 2 2011, Robert Rykowski;
 10. „Dopuszczalność prowadzenia spraw spółki przez osobę trzecią” – PPH nr 3 (235) 2012, Robert Rykowski;
 11. „Odpowidzialność spółki cywilnej za zobowiązania z czynu niedozwolonego” – PPH nr 7 (239) 2012, Robert Rykowski;
 12. „Konwersja akcji a wymóg zmiany statutu spółki akcyjnej w kodeksie spółek handlowych” – PPH nr 7 (287) 2016, Robert Rykowski, Adam Tula.