Robert Siwik

Rok urodzenia

1986

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo energetyczne
 • prawo spółek
 • prawo zamówień publicznych
 • projekty infrastrukturalne
 • spedycja
 • transport
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny/adwokat

Wykształcenie

 • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, doktor nauk prawnych z prawa cywilnego
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Cywilnego, Podyplomowe Studium Prawa Spółek
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Wydział Prawa, tytuł magistra prawa
 • The London School of Economics and Political Science/ Wielka Brytania – specjalistyczny kurs z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego („The Risk and Crisis Management”)

Przebieg kariery zawodowej

 • Właściciel, radca prawny – Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik
 • Sekretarz stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Doświadczenie arbitrażowe

 • Przewodniczący zespołu orzekającego, arbiter jedyny, współarbiter lub pełnomocnik w ponad 30 postępowaniach arbitrażowych, prowadzonych w języku niemieckim i polskim.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Od IX 2021 – SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals), USA – Przewodniczący polskiego oddziału

Publikacje

 • Autor lub współautor ponad 40 publikacji naukowych, w tym skierowanych do praktyków prawa.

 

Więcej informacji na temat arbitra zobacz www: siwik-law.pl