Robert Szyszko

Rok urodzenia

1977

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • polski
 • portugalski
 • włoski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • postępowania upadłościowe i restrukturyzacje
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • 17.04.2018 uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na WPiA UAM w Poznaniu w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, specjalność: prawo spółek.
 • 10.2016-10.2017 studia podyplomowe w SGH w Warszawie: rachunkowość i finanse.
 • 05.2008 uzyskanie tytułu zawodowego: radcy prawnego.
 • 04.2005 – 05.2006 studia podyplomowe pod kierunkiem prof. A. Hopfera: wycena nieruchomości.
 • 29.05. 2002 magister prawa WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego (specjalność: prawo handlowe).

Przebieg kariery zawodowej

 • 2012 – dzień dzisiejszy – indywidualna praktyka radcowska w Warszawie/ współpraca z szeregiem kancelarii i podmiotów prawnych.
 • 03.2020r. – dzień dzisiejszy – wykładowca z zakresu Commercial Law w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej (studia anglojęzyczne).
 • 11. 2014 – 04.2018 – of counsel w SMML w Warszawie (dawniej: Sójka, Maciak, Mataczyński sp.k. )
 • 02.2011 – dzień dzisiejszy – wykładowca z zakresu prawa spółek dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie arbitrażowe

Reprezentacja stron w szeregu postępowań przed sądami arbitrażowymi.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Okręgowej Izby Radców prawnych w Warszawie.

Publikacje

 1. Spółka komandytowa. Komentarz (ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji: sp. z o.o. sp.k, P.S.A. sp.k. oraz sp.j. sp.k.) R. Szyszko (red) M. Asłanowicz, A.Borys, I. Gil, S. Hońko, J. Jerzmanowski, K. Kleszczewski, D. Kupryjańczyk, W. Majkowski, P. Szala, R. Szyszko, D. Wójtowicz C.H. Beck 2021;
 2. Umowy wspólników, inwestycyjne, konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej – środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez uczestnika, C.H.Beck 2019;
 3. Spółka komandytowo- akcyjna z udziałem spółki z o.o. jako jedynego komplementariusza. Diffin w 2011 r.;
 4. M. Gutowski (red) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088 C. H. Beck 2019r. współautor komentarza do przepisów o umowie spółki cywilnej;
 5. Zaliczka dywidendowa w spółce z o.o. – cz. I. Wypłata zaliczki a sprawozdawczość finansowa za poprzedni rok obrotowy, MoP 15/2019, cz. II. Źródła finansowania zaliczki i obligatoryjne zmniejszenia kwoty do wypłaty, MoP 16/2019, III. Decyzja zarządu o wypłacie zaliczki. Słabości konstrukcyjne obecnego mechanizmu zaliczki i postulaty de lege ferenda MoP 17/2019;
 6. Niewypłacalność spółki handlowej w rozumieniu art. 11 ust. 2-5 PrUpadł – interpretacja z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego (RachU). Publikacja pokonferencyjna przyjęta do druku w Wolters Kluwer (oczekuje na wydanie).