Tomasz Bieniek

Rok urodzenia:

1974

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo antymonopolowe
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo konkurencji
 • prawo podatkowe
 • prawo spółek
 • transport, spedycja
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • Tomasz Bieniek ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 1999. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie, zakończone nadaniem mu w roku 2005 stopnia doktora nauk prawnych. Rozprawa doktorska na temat spółki komandytowo-akcyjnej została oceniona na wyróżniającą.

 • Od roku 2004 jest czynnym radcą prawnym, partnerem w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych w Zabrzu. W latach 2005-2017 był adiunktem w Katedrze Prawa w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

 • Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie gospodarczym, głównie w prawie korporacji.

 • W swoim dorobku naukowym posiada kilkanaście publikacji poświęconych tematyce spółek.

 • W Sądzie Arbitrażowym Lewiatan od roku 2008.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

Doświadczenie arbitrażowe

 • Uczestnictwo w ramach zastępstwa procesowego w postępowaniach arbitrażowych, a także długoletnia praktyka arbitrażowa i mediacyjna. 

Publikacje

 1. Charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej. Kraków 2005
 2. Klientela jako przedmiot wkładu niepieniężnego, pph 2002/4
 3. Przekształcenie spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pph 2003/8
 4. Spółka komandytowo-akcyjna wydawnictwo meritum, warszawa 2006
 5. Właściwa interpretacja przepisów o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. Na mocy postanowień umowy, pph 2006/3
 6. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, wyd. C.h. Beck warszawa 2017