Tomasz Cyrol

Rok urodzenia:

1983

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • doktor nauk prawnych – Wydział Prawa i Administracji, Uniwerstytet Jagielloński – 2015
 • magister prawa – Wydział Prawa i Administracji, Uniwerstytet Jagielloński – 2008

Przebieg kariery zawodowej

 • 2015 – nadal – Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filozofii i Socjologii – adiunkt
 • 2015 – nadal – arbiter (na listach kilku sądów arbitrażowych)
 • 2013 – nadal – Tomasz Cyrol Kancelaria Adwokacka – adwokat prowadzący własną kancelarię
 • 2011 – nadal – trener z zakresu mediacji
 • 2010 – nadal – mediator (na listach kilku sądów okręgowych oraz organizacji mediacyjnych)
 • 2013 – Tomasz Cyrol Kancelaria Radcy Prawnego – radca prawny prowadzący własną kancelarię
 • 2010-2013 – Kancelaria Radcy Prawnego Bożena Cyrol, aplikant radcowski, prawnik
 • 2008-2011 – Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, asystent Prawny członka Sejmowej Komisji Śledczej

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy KIG
 • Arbiter Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
 • Arbiter Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Chartered Institute of Arbitrators (CIArb):
  Member (od 2018);
  Member of the European Branch Committee (od 2019).
 • International Bar Association (od 2014):
  Członek Mediation Committee, Arbitration Committee, Legal Ethics Committee, Aviation Committe;
  Conference Quality Officer of the Mediation Committee (2017-2018);
  Co-Chair of the State Mediation Subcommittee (2019-nadal).
 • Instytut Allerhanda (od 2014).

Publikacje

 1. Techniki wywierania wpływu w pracy adwokata i radcy prawnego, C.H. Beck, 2016
 2. Aksjologiczne aspekty ugody mediacyjnej (w: Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna: między teorią a praktyką: księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
 3. Wyroki wydawane w państwach muzułmańskich i ich skuteczność w Polsce (w: Miscellanea Islamica: islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych), Zakład Wydawniczy NOMOS, 2016
 4. Facylitacja a koncyliacja – jak mediować, aby robić to skutecznie (w: ADR Arbitraż i Mediacja 3(23)/2013), C.H. Beck
 5. Mediacja sportowa w Polsce (w: ADR Arbitraż i Mediacja 4(20)/2012), C.H. Beck
 6. Pojęcie uczciwości w wykonywaniu zawodu adwokata (w: Archiwum Filozfii Prawa i Filozofii Społecznej 2(9)/2014)