Tomasz Siemiątkowski

Rok urodzenia

1970

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo antymonopolowe
 • prawo energetyczne
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo konkurencji
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • projekty infrastrukturalne
 • transport, spedycja
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Doktor hab. nauk prawnych profesor nadzwyczajny

Przebieg kariery zawodowej

 • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, adwokat, dr nauk ekonom., dr hab. nauk prawnych, profesor SGH (kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego) oraz UKSW w Warszawie.
 • Stypendysta: University of Minnesota, University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law oraz Max-Planck – Institute w Hamburgu.
 • Pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A., PLL LOT S.A. oraz Polbank S.A.
 • Aktualnie członek Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej PGNiG oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A..
 • Członek zespołu ds. prawa spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
 • Pełni funkcję przewodniczącego rady red. „Przeglądu Corporate Governance”, członka rady „ADR. Arbitraż i Mediacja”, „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, członka kolegium red. „Palestry” oraz Rady Programowej i Rady Naukowej Ośrodka Badań ADR Prawo i Gospodarka na Wydziale Prawa, Prawa Kanon. i Adm. KUL Jana Pawła II w Lublinie.

Doświadczenie arbitrażowe

 • 10 – letnie

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (PTPS);
 • Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP);
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (PSSP);
 • Lubelska Fundacja Rozwoju;
 • Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH;
 • American Law & Economics Association (ALEA);
 • Fundacja Piłkarstwa Polskiego;
 • Polsko Amerykańska Fundacja Onkologiczna.

Publikacje

 1. Prokura w spółkach prawa handlowego, (LexisNexis, 1999), autor;
 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, (C.H. Beck, 2007), autor;
 3. komentarz do Kodeksu spółek handlowych – Spółki osobowe (LexisNexis, 2011), tom 1, współautor i współredaktor;
 4. komentarz do Kodeksu spółek handlowych  – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LexisNexis, 2011), tom 2, współautor i współredaktor;
 5. komentarz do Kodeksu spółek handlowych – Spółka akcyjna (LexisNexis, 2012), tom 3,  współautor i współredaktor;
 6. komentarz do Kodeksu spółek handlowych – Łączenie, podział i przekształcanie spółek (LexisNexis, 2011), tom 4, współautor i współredaktor;
 7. System Prawa Prywatnego tom 16 “Prawo spółek osobowych” pod red. A. Szajkowskiego, współautor;
 8. System Prawa Prywatnego tom 17 “Prawo spółek kapitałowych” pod red. S. Sołtysińskiego, współautor.