Tomasz Wardyński
Członek Komitetu Honorowego

Rok urodzenia

1947

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo antymonopolowe
 • prawo konkurencji

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • Tomasz Wardyński jest adwokatem, wspólnikiem założycielem kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
 • Dysponuje rozległym doświadczeniem w postępowaniach arbitrażowych z udziałem podmiotów polskich i zagranicznych. Jest na liście arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej a także arbitrem przy International Arbitral Center of the Austrian Federal Economic Chamber (VIAC) w Wiedniu.
 • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1970), College of Europe w Brugii (1973), oraz Instytutu Wyższych Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Strasburgu (1974-1975).
 • Jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, zrzeszony w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Aktywnie działa w International Bar Association.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Sprawowanie funkcji arbitra oraz arbitra przewodniczącego w postępowaniach arbitrażowych przed stałymi sądami polubownymi oraz w postępowaniach ad hoc zakresu sporów budowlanych, korporacyjnych, dotyczących obrotu wierzytelnościami, inwestycji nieruchomościowych oraz szeroko pojętych umów handlowych.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, zrzeszony w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 • Członek European Circuit of the Bar of England and Wales.
 • Aktywnie działa w International Bar Association, a szczególnie w European Forum.
 • Jest na liście arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a także arbitrem przy International Arbitral Center of the Austrian Federal Economic Chamber (VIAC) w Wiedniu.

Publikacje

 1. “Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa – wyzwania współczesności”, pod redakcją naukową Magdaleny Niziołek i Tomasza Wardyńskiego, „Zaufanie publiczne do zawodów prawniczych jako immanentna cecha demokratycznego państwa prawa”, Tomasz Wardyński, Lexis Nexis, 2009;
 2. “Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego”, publikacja z konferencji inaugurującej projekt Programu Spraw Precedensowych HFPC (2007)- rozdział „Rola kancelarii prawniczych w kształtowaniu standardów rządów prawa i praw człowieka” -Tomasz Wardyński;
 3. “Litigation and Arbitration in Central and Eastern Europe”, pod redakcją Davida W. Rivkina i Charlesa Platto – Litigation and Arbitration in Poland, Tomasz Wardyński; Kluwer Law International, 1998;
 4. “Bank Confidentiality” pod redakcją Francisa Neata – The rule of confidentiality under Polish Law, Tomasz Wardyński; Butterworths, 1997;
 5. “Guide to European Company Laws”, pod redakcją Juliana Maitlanda-Walkera – Partnerships, Companies, The Commercial Register, Tomasz Wardyński; Sweet & Maxwell Limited, 1997;
 6. “English-Polish Business Glossary”, Ryszard Hara, John T. Murphy, Tomasz Wardyński; Dom Wydawniczy ABC, 1996.