Tomasz Zbiegień

Rok urodzenia

1949

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny, adwokat

Strona www

Wykształcenie

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1971;
 • podyplomowe studia na Studium Podyplomowym Zagadnień Prawnych Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Warszawskiego, 1978;
 • egzamin sędziowski w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, 1974;
 • wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, 1977;
 • wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, 1983;
 • wpis na listę radców prawnych w Sądzie Rejonowym (Amtsgericht) w Düsseldorfie, 1991.

Przebieg kariery zawodowej

 • radca prawny przedsiębiorstw handlu zagranicznego Metalexport i Paged w zakresie różnorodnych transakcji handlowych prowadzonych w krajach europejskich, a także Ameryki Północnej i Południowej oraz Bliskiego Wschodu (1974-1989);
 • równocześnie niezależny doradca prawny polskich i zagranicznych firm w sprawach z zakresu prawa handlowego (1987-1989);
 • praktyka prawna w kancelarii adwokackiej Rosenbaum Wise Lerman & Katz w Nowym Jorku (1981);
 • członek delegacji rządowej na negocjacje z prywatnymi bankami zachodnimi (Klubem Londyńskim) w sprawie umowy o odroczeniu spłaty i restrukturyzacji polskiego zadłużenia (1982-1984);
 • doradca prawny w firmie doradztwa podatkowego Frielingsdorf, Meklemburg & Partner w Düsseldorfie, działającej w grupie Moore Stevens, później Price Waterhouse (1989);
 • dyrektor oddziału w Düsseldorfie biura doradczego International Business Consulting (1990);
 • własna kancelaria radcy prawnego w Düsseldorfie (1991-1999);
 • radca prawny w kancelarii Altheimer & Gray w Warszawie (1999-2004);
 • radca prawny w warszawskim biurze kancelarii Chadbourne & Parke LLP (2004 do dziś).

Doświadczenie arbitrażowe

Ponad 30 lat praktyki zawodowej – pełnomocnik stron w przeszło stu postępowaniach arbitrażowych w różnorodnych sprawach, głównie z zakresu międzynarodowego handlu, w sądach instytucjonalnych oraz arbitrażach ad hoc w Polsce, w Europie i USA.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie;
 • Radca prawny wpisany w Sądzie Rejonowym (Amtsgericht) w Düsseldorfie;
 • Członek International Bar Association (IBA);
 • Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
 • Mediator w Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie i Centrum Mediacji Lewiatan.

Publikacje

 1. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku, Księga pamiątkowa dedykowana dr. hab. Tadeuszowi Szurskiemu, C.H. Beck, 2008;
 2. Klauzula porządku publicznego przy uchyleniu wyroku sądu polubownego, [w:] Księga pamiątkowa dedykowana dr. Andrzejowi Tynelowi, wydawnictwo KIG, 2012;
 3. publikacje nt. prawnicze w „Palestrze” i „Gazecie Prawnej”.