Violetta Wysok

Rok urodzenia

1975

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fundusze private equity i venture capital
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo energetyczne
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • rynki kapitałowe
 • transport, spedycja
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • 1994-1999 – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem;
 • 1997-1998 – Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, Uniwersytet Warszawski pod patronatem Uniwersytetu w Cambridge;
 • 2000-2001 – Studia podyplomowe DESS z zakresu francuskiego i europejskiego prawa handlowego, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers;
 • 1999-2004 – aplikacja radcowska prowadzona przez Radę Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ukończona z najlepszą średnią na roku.

Przebieg kariery zawodowej

 •  Od 2009 roku Violetta Wysok jest partnerem w Kancelarii Wysok i Wysok Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Warszawie. Wcześniej przez 9 lat była członkiem Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu Kancelarii CMS Cameron McKenna. W trakcie pracy w CMS Cameron McKenna odbyła roczny staż w londyńskim biurze tej Kancelarii w Departamencie Arbitrażu Międzynarodowego.
 • W latach 2007-2010 była członkiem Prezydium Rady OIPR w Warszawie i Przewodniczącą Komisji Doskonalenia Zawodowego.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Violetta Wysok w latach 2008-2010 była Prezesem Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jako pełnomocnik brała udział w wielu sprawach arbitrażowych, w tym toczących się zagranicą. Orzekała również jako arbiter (w tym arbiter przewodniczący) w licznych sprawach rozpoznawanych zgodnie z Regulaminami Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), Stałego Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie i ad hoc.

 • Jest współautorką oficjalnego tłumaczenia aktualnego Regulaminu arbitrażowego ICC na język polski.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Komisji Arbitrażowej MIH w Polsce (ICC Poland) oraz Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.

Publikacje

Autorka szeregu publikacji z zakresu arbitrażu oraz z zakresu rozwiązywania sporów gospodarczych oraz prelegentka na konferencjach poświęconych tej tematyce.