Witold Daniłowicz

Rok urodzenia:

1954

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • media i nowe technologie
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • transport, spedycja
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny, adwokat w stanach Luizjana i Teksas w Stanach Zjednoczonych

Wykształcenie

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1977)
 • Studia podyplomowe w zakresie prawa międzynarodowego w Instytucie Nauk Społecznych w Hadze (1981-1982)
 • Studia Podyplomowe w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze (1982)
 • Studia prawnicze na Louisiana State University Law Center – Juris Doctor (J.D.) oraz Master of Laws (LL.M.) (1985)
 • Doktorat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2018)

Przebieg kariery zawodowej

 • Od stycznia 2017 r. jest związany z kancelarią NOERR Biedecki sp. k. jako Of Counsel. 

 • Od 2012 do 2014 r. był wspólnikiem zarządzającym w kancelarii Daniłowicz Jurcewicz i Wspólnicy, a później Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy (DJB&W).

 • Od 1993 r. był wspólnikiem w międzynarodowej kancelarii prawnej White & Case oraz założycielem i wieloletnim wspólnikiem zarządzającym jej biura w Warszawie.

 • Od 1985 r. pracował a później był partnerem w kancelarii Vinson & Elkins w Houston, w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych oraz w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Poza Sądem Arbitrażowym Lewiatan, jest arbitrem na liście arbitrów w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz w Izbie Arbitrażowej w Centrum Arbitrażowym Federacji Austriackiej Izby Gospodarczej w Wiedniu.
 • Brał udział w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych, jako pełnomocnik i arbiter.
 • Jako arbiter jedyny wskazany przez strony rozstrzygał też spór w ramach Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Przewodniczący Rady Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych

Publikacje

 1. The Relations between International Law and Domestic Law in the Jurisprudence of International Court of Justice, XII Polish Yearbook of International Law 153 (1983);
 2. The Choice of Applicable Law in International Arbitration, 9 Hastings Int’l & Comp. L. Rev., 237 (1986);
 3. “Floating” Choice of Law Clauses, 20 Int’l Lawyer, 1005 (1986);
 4. Validity of a Deed of Trust Securing Contingent Obligations, 50 Tex. B.J. 1086 1987;
 5. Obwody łowieckie w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r., „Przegląd Prawa ochrony środowiska” 2016, z. 1, s. 65-86;
 6. Wolność stowarzyszania się w orzecznictwie organów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczącym łowiectwa [w:] B. Krzan (red.), Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, Warszawa 2016, s. 91-102;
 7. Konstytucyjne uwarunkowania prawa łowieckiego [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Legnica 2017, s. 91-105;
 8. Konkurować uczciwie, ale z kim?, „Palestra” 1995, nr 7-8;
 9. Nadal wiele znaków zapytania. Nowelizacja ustaw o adwokatach i radcach prawnych, „Rzeczpospolita” 1997, nr 84;
 10. The Changing Role of Lawyers in a Global World, wypowiedź na konferencji Legal Education and Legal Profession in the Global World. Polish-American Perspectives, “Studia Iuridica” 2016, t. 62.