Włodzimierz Brych

Rok urodzenia:

1963

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • rosyjski
 • ukraiński

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

prawnik ekonomista

Strona www

Wykształcenie

 • 1982-1987 Akademia Ekonomiczna Poznań, Wydział Planowania i Zarządzania kierunek Planowanie i Finansowanie;
 • Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • 2001 – kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu;
 • 2001-2006 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierunek Prawo

Przebieg kariery zawodowej

 • 1987 r. Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej w Poznaniu;
 • 1.09.1987-29.08.1988 r. służba wojskowa, Wyższa Szkoła Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu;
 • od 6.06.1988 r. Fabryka Narzędzi Medycznych „Chifa” (obecnie „Aesculap Chifa” Sp. z o.o.):
  – referent ds. organizacji i zarządzania,
  – od 1992 r. specjalista ds. organizacji i zarządzania,
  – 1992/1993 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Narzędzi Medycznych „Chirmed” Sp. z o.o.,
  – 1993 – 1996 Kierownik Działu Sprzedaży Krajowej i Marketingu,
  – od 1996 r. (26 lat doświadczenia!) Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego;
 • członek założyciel jednego z pierwszych Domów Maklerskich, tj. PDM SA w Poznaniu i Poznańskiej Grupy Kapitałowej S.A.;
 • makler na Giełdzie Poznańskiej S.A.;
 • arbiter sporów związanych z przebiegiem transakcji giełdowych;
 • w 1994 r., likwidator Wielkopolskiego Domu Maklerskiego S.A., Poznań;
 • 1994-1997 Syndyk masy upadłościowej Dobra Wola Sp. z o.o., Nowy Tomyśl;
 • likwidator: BBM Przedsiębiorstwo Handlowe             Sp. z o.o.;
 • likwidator: ACP Przedsiębiorstwo Handlowe            Sp. z o.o.;
 • od 10 lat wykładowca przedmiotu: Finanse, Prawo Finansowe i Gospodarcze, Policealne Studium Zawodowe, Opalenicy i Nowy Tomyśl, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji, Poznań;
 • Ośrodek Kształcenia Maklerów Towarowych, Poznań, współwłaściciel;
 • 2006-2022 r. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej;
 • pełnomocnik Aesculap Chifa koncern B. Braun w postępowaniach sądowych i arbitrażowych przed Urzędem Zamówień Publicznych;
 • Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu, Prezes;
 • Arbiter Międzynarodowy, wpisany na listy rekomendowanych arbitrów w: MKAC Kijów, Sąd Arbitrażowy w Batumi Gruzja, MKAC Erewań, Armenia, Wileński Sąd Arbitrażowy, Sądy Arbitrażowe w Kazachstanie i Rosji;
 • mediator;
 • nauczyciel mianowany od 2002 r.

Doświadczenie arbitrażowe

 • organizacja międzynarodowych konferencji z arbitrażu i mediacji od 2007 r. w Polsce i za granicą;
 • wpisany na listy arbitrów i mediatorów we wiodących sądach arbitrażowych Europy i Azji;
 • spory ad hoc;
 • mediacja międzynarodowa;
 • doświadczony arbiter międzynarodowy.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego członek zarządu;

 • Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

Publikacje

 1. „Kriedit kak faktor wlijajuścij na sielskohozjastwiennoje proizwodstwo na urownie gminy” – Bratysława 1987;
 2. „Zarys wiedzy nt. funkcjonowania rynku giełdowego” oraz cyklu artykułów w czasopiśmie Donosy Rzeczywistości, związanych z rynkiem kapitałowym. Artykuły i wystąpienia nt. arbitrażu, w tym zagranicznych m.in. na Ukrainie Tarnopol, Kijów, Odessa., Batumi i Baku, współautor;
 3. Altiernatiwnoje razreszenije sporow s nacjonalnoj i mieżdunarodnoj pierspiektywy. Opyt niekotorych stran Europy i Azji, współautor;
 4. Arbitraż – alternatywa z przyszłością Monitor Prawniczy № 1/2009;
 5. Wybrane praktyczne problemy funkcjonowania sądu arbitrażowego. Postulaty de lege ferenda w Jan Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów TNOiK, Rzeszów, 2007;
 6. Sąd polubowny – działalność zarobkowa czy non profit? w : Jan Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy torii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych TNOiK, Rzeszów 2009;
 7. Aktualne problemy rozwoju sądownictwa polubownego w : Dorota Czura-Kalinowska (red.), Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów WSPiA, Poznań 2009;
 8. Современные проблемы развития арбитража (третейского судопроизводства) в Польше, w: Włodzimierz Brych, Robert Cichórz (red.) Alternative Dispute Resolution from a National and International Perspective. The Experience of Certain European and Asian Countries/Альтернативное разрешение споров с национальной и международной перспективы. Опыт некоторых стран Европы и Азии. Сборник статей к 5-летию Арбитражного суда при Новотомыской торговой палате, Тернополь 2011.