Włodzimierz Głowacki

Rok urodzenia

1969

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Strona www:

Wykształcenie

 • Magister prawa, radca prawny

Przebieg kariery zawodowej

 • W  latach 1994 – 2000 pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM;
 • Od 1996 działa na rynku usług prawniczych jako wspólnik kancelarii prawniczych;
 • Od 2003 r. założyciel i wspólnik Kancelarii Prawniczej „Głowacki i Wspólnicy”, która funkcjonuje w formie spółki komandytowej.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Jest arbitrem domenowym Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, arbitrem domenowym Sądu Arbitrażowego przy KIG, arbitrem Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie UKE.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Przewodniczący Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
 • Członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej wchodzącego w skład Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Publikacje

 1. „Odpowiedzialność dyscyplinaran klubów sportowych – wybrane zagadnienia na przykładzie regulacji dyscyplinarnych PZPN” – publikacja w Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych;
 2. „Jak właściwie wystawuić weksel” – publikacja w Rzeczpospolitej;
 3. ’Komu generalna dyrekcja udzieli wsparcia, a komu juz nie będzie mogła pomóc” – publikacja w Rzeczpospolitej (Prawo i Praktyka);
 4. „Zależni i niezależni członkowie rad nadzorczych” – publikacja w Mięsieczniku Kapitałowym;
 5. „Inwestor musi w całości pokryć należności podwykonawców” – publikacja w Rzeczpospolitej (Prawo i Praktyka).