Wojciech Popiołek

Rok urodzenia

1951

Miejsce zamieszkania

Katowice

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA Uniwersytetu Śląskiego;
 • wspólnik ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy sp. kom.;
 • zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim od 1972 r. – nadal, radca prawny od 1990 r.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter sądów arbitrażowych przy KIG, ZBP, RIG Katowice,
 • udział w arbitrażach ICC,
 • udział arbitrażach ad hoc.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • PSSP, 
 • Association Henri Capitant,
 • Stowarzyszenie Prawa Europejskiego,
 • Komitet Nauk Prawnych PAN Oddział w Katowicach,
 • Rada Zarządzająca UNIDROIT.

Publikacje

 • W: „Prawo Prywatne Międzynarodowe”, red. Maksymilian Pazdan, Tom 20A, Warszawa 2014, C. H. Beck, rozdz. III § 12-13;
 • W: „Kodeks cywilny: komentarz”, red. Krzysztof Pietrzykowski, t. 1, t. 2, Wyd. 7, Warszawa 2013, C. H. Beck; t. 1, ss. 3-102, 180-205, 473-488; t. 2, ss. 3 -102; 180 – 205, 473 – 488;
 • W: „Kodeks spółek handlowych: komentarz”, red. Janusz A. Strzępka, Wyd. 6, Warszawa 2013, C. H. Beck, ss. 660 – 1118;
 • W: „System Prawa Handlowego. T. 2. Prawo spółek handlowych”, red. Stanisław Włodyka, Wyd. 2., Warszawa, 2012, C. H. Beck, ss. XXXV + 1709;
 • Charakter prawny uchwał wspólników i organów spółek handlowych”, Przegląd Prawa Handlowego, 2014, nr 9;
 • „Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę „pośrednią” wyrządzoną przez spółkę zależną”, w: „Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Maksymilianowi Pazdanowi”, Warszawa 2014.