Ziemisław Gintowt

Rok urodzenia

1953

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

Od 32 lat wykonuje zawód adwokata.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter od początku istnienia Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
 • Od 1999 r. arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej;
 • Sąd Polubowny ad hoc.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie od września 2007 r.;
 • Członek Naczelnej Rady Adwokackiej.