Tomasz Gizbert-Studnicki

Rok urodzenia

1948

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Strona www:

Wykształcenie

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Przebieg kariery zawodowej

 • Starszy partner Sutdnicki, Płeszka, Cwiakalski, Gorski Sp. kom. od 1989 r.;
 • Profesor nauk prawnych 1989 r.;
 • Habilitacja 1978 r.;
 • Doktorat 1974 r..

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter w 10 sprawach (Lewiatan, KIG, ICC, ad hoc).

Publikacje

 1. Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, Państwo i Prawo, 7/2009 ss. 5-19;
 2. Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego, Szczecin 2010, s. 49-69;
 3. Interpretacja orzeczeń arbitrażowych z punktu widzenia teorii prawa (w;) Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Warszawa 2010, s. 739-750;
 4. Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, Przegląd Sejmowy nr 3/2011, s. 113-130 (wspólnie z M. Araszkiewiczem);
 5. Oryginalizm i living consitutionalism a koncepcja państwa prawnego (w:)  Państwo prawa i prawo karne, t. 1, Warszawa 2012 , s. 147-165;
 6. Teoria wykładni celowościowej Marka Smolaka, Państwo i Prawo z. 12/2012, s. 1-15  (wspólnie z A. Dyrdą).